Innovativ energilagringsteknologi med lav anskaffelsespris, samt minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

 

Aalborg CSP A/S har i fællesskab med norske EnergyNest AS udviklet en omkostningseffektiv og innovativ energilagringsteknologi. Samarbejdet har forenet ekspertise i verdensklasse fra begge virksomheder med henblik på at designe og levere et direkte damp - til/fra - beton energilagringssystem, der muliggør forudsigelig og on-demand energiproduktion fra vedvarende energikilder.

Energilagringskonceptet med direkte damp er baseret på EnergyNest's patenterede termiske energilagringsteknologi, der anvender Heatcrete® som lagringsmedium med indstøbte varmevekslere, kombineret med Aalborg CSP's effektive og pålidelige dampgeneratordesign med naturlig cirkulation, der allerede har bevist sin overlegne ydeevne, på nogle af verdens førende, termiske solkraftværker baseret på koncentreret solenergi.

Samarbejdet sammenkobler verdensklasse ekspertise i at designe og levere, praktisk anvendelige energilagringssystemer med lav anskaffelsespris samt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, baseret på direkte damp til/fra betonmoduler.

Den nyudviklede teknologi med direkte damp som opbevaring, er en innovativ konfiguration af termisk energilagring og dampproduktion, der sikrer en on-demand el produktion i forbindelse med perioder, hvor der forekommer spidsbelastning, hvor der bliver genereret ingen eller begrænset energi fra solen, eller andre vedvarende energikilder. Energilagringsteknologien baseret på direkte damp udvider, som en tilføjelse til et CSP-anlæg, den daglige damp- og elproduktion til mindst 24 timer. Dette gør det muligt, at levere elektricitet til spidsbelastningspriser og samtidigt øge anlæggets samlede indtægter.

Energilagringsteknologien består af højtemperatur beton som lagringsmedium (Heatcrete®), kombineret med en dampgenerator med naturlig cirkulation, hvilket garanterer minimalt parasitisk forbrug, samt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Endvidere er de modulære energilagringselementer fremstillet af lettilgængelige råmaterialer, som typisk kan fremskaffes lokalt. Teknologien er fleksibel og kan derfor let tilpasses til projektspecifikke krav såsom elproduktion, afsaltning af havvand, procesdamp, fjernvarme / -køling og så videre.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har realiseret mere end 1.700 MWth grønne energiløsninger, som svarer til effekten af 2.400.000m2 plane solfangere?
Læs mere