Varmepumper

Aalborg CSP A/S tilbyder totalleverance af skræddersyede varmepumpeløsninger til fjernvarmeindustrien. Løsningerne tilpasses individuelle behov for den mest effektive og optimale energiproduktion samt bedste totaløkonomi.


Omkostningseffektiv og prisstabil varmeforsyning

Varmepumpens evne til at indvinde og genindvinde energi samt skabe samspil mellem energisystemer gør den til en vigtig brik i den grønne omstilling. Varmepumpen gør det muligt at opsamle spildenergi ved lave temperaturer og transformere det til brugbare fjernvarmetemperaturer. Varmepumpen kan ligeledes bruge udeluften som energikilde og transformere den til fjernvarme. Selv i frostvejr er det muligt at hente energi i udeluften.

En eldrevet varmepumpe kan hjælpe med at sænke fjernvarmeværkets energiforbrug og derved bidrage til en mere omkostningseffektiv og prisstabil varmeforsyning.


Varmepumpeintegration for øget effektivitet

Alt afhængigt af det individuelle energibehov, kan varmepumpen fremstå som en selvstændig enhed eller som en tilføjelse til en eksisterende varmekilde. Varmepumpeløsningen skræddersyes så den tilpasses værkets eksisterende produktionsanlæg – hvad enten der er tale om et gasmotoranlæg eller en anden grøn varmekilde.

En varmepumpe kan med fordel integreres eller delintegreres med andre grønne varmekilder så som et solvarmeanlæg eller en kondenserende biomassekedel for en grønnere og mere fleksibel energiproduktion. Varmepumpen kan i sådanne tilfælde bruges til at optimere effektiviteten af et fjernvarmeværks eksisterende varmekilder. Ved at integrere en varmepumpe i samspil med et solvarmeanlæg opnåes en mere fleksibel energiforsyning og produktion.

Har man et eksisterende gasmotor kraftvarmeanlæg, kan man drage fordel af at afbalancere elnettet ved at producerer el (og varme), når elprisen er høj og bruge el til varmepumpeanlægget, når elprisen er lav.


Eksempel på brug af teknologi

 

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S skal levere et 2,5MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg som sammen med et 6.376 m2 stort solvarmeanlæg vil forsyne 696 hustande med bæredygtig varme i Ørum?
Læs mere