Senior-ingeniør med flair for rør og systemer søges

Aalborg CSP A/S arbejder med udvikling og levering af kedler og termiske systemer med fokus på lagring af fremtidens energi. Selskabet leverer bl.a. innovative løsninger så som høj- og lav-temperatur termiske og integrerede energisystemer med høj effektivitet samt løser tekniske udfordringer i forbindelse med systemdesign, energilagring og optimering. Aalborg CSP har historisk set gennemgået en udvikling fra dansk kedel-virksomhed til international ingeniør- og entreprenørvirksomhed. I dag er virksomheden en uafhængig teknologiudvikler og -leverandør, der er globalt kendt for at designe kedelsystemer og teknologiløsninger af høj kvalitet til såvel termiske energianlæg som lagerløsninger. Projekterne varierer i størrelsesordenen fra ca. 5-10 mio. kr. og op til 250 mio. kr. Aalborg CSP A/S omsætter årligt for et trecifret mio. beløb, og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere, hvoraf langt de flest er placeret på hovedkontoret i Aalborg.

Grundet en stigende mængde af opgaver indenfor design af komplekse rørsystemer, søger vi nu en erfaren og seriøs senior-ingeniør til at indgå som nøgleperson for denne type projekteringsarbejde.

Vores nye senior-ingeniør får til opgave at sikre vores rør- og systemdesign både internt og sammen med kunder i forbindelse med danske såvel som internationale projekter. Endvidere skal vedkommende deltage i udvikling og vedligeholdelse af vores eksisterende tekniske værktøjer og processer, samt være involveret i omkostningsberegninger, således at vi i endnu højere grad kan tilpasse os nye teknologier og fortsat bidrage aktivt til fremtidens grønne omstilling.

I rollen som senior-ingeniør bliver du i din hverdag en af de bærende kræfter i løsning af (men ej begrænset til) følgende nøgleopgaver:

 • Design og optimering af rørsystemer, rørbroer, ventil- og instrumentbestykning med udgangspunkt i bl.a. ASME eller EN.
 • Deltagelse i både salgs- og ordreafvikling efter behov.
 • Deltage i systemdesign på funktionalitets-/driftsniveau.
 • Tilbudsberegninger på hjælpesystemer.
 • Teamledelse af designpakker vedr. rørsystemer; herunder assistance til ingeniører, tegnere og evt. eksterne ressourcer.
 • Deltage i HAZOP’s på komponenter og systemer.
 • Deltage i design-reviews på systemer samt inspicering af de producerede delelementer hos underleverandørerne.
 • Teknisk ansvarlig for indkøb af rørsystemer i samarbejde med indkøbere og projektledere.
 • Deltage med input til udvikling og vedligehold af processer, værktøjer og software til designprocesser, flex-beregninger og isometriske tegninger.
 • Teknisk support til installation af rørsystemer samt after sales service til kunder i forbindelse med ændringer og opgraderinger.

Den ideelle kandidat besidder følgende erfaringer og kompetencer:

 • Er uddannet ingeniør, maskinmester eller tilsvarende.
 • Besidder et solidt teknisk fundament og er i stand til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige detaljer, når det gælder de forskellige faser af et projekts livscyklus.
 • Har helst praktisk erfaring som operatør af eksempelvis kedel-installationer, kraftværker eller andre energirelaterede installationer.
 • Besidder gerne en praktisk, håndværksmæssig uddannelsesbaggrund som eksempelvis smed eller maskinarbejder.
 • Har erfaring med design og beregning af trykbærende rørsystemer til større anlæg, gerne suppleret med erfaring med tegning af rørsystemer, herunder flex-beregninger, ISO-tegninger, mv.
 • Har gerne erfaring med at styre og gennemføre komplekse designprocesser fra salgs-/projekteringsfase til udførelsesfase i et samarbejde på tværs af funktioner og i dialog med kunder og leverandører.
 • Besidder eventuelt erfaring med at opbygge, udvikle og vedligeholde effektive design-processer og værktøjer ved brug af eksempelvis software på tværs af fagområder med fokus på integrerede design, der minimerer risici for fejl og samtidig giver høj fleksibilitet.

Du har blik for det samlede systemdesign og kan spotte problemer i design- og projekteringsfasen, inden de opstår under produktion, installation eller idriftsættelse af projektet. Du besidder en teknisk baggrund, ideelt med erfaring indenfor rørsystemer og komponenter til procesforløb for damp, vandenergisystemer og kedler. Derudover er du superbruger af diverse MS Office programmer og taler og skriver både dansk og engelsk på forhandlingsniveau.

Som person er du robust, analytisk skarp og proaktiv. Du er udadvendt, har gennemslagskraft, er god til at skabe overblik og struktur i dit arbejde, og kan arbejde tværorganisatorisk såvel som individuelt. Du er kundeorienteret og kan kommunikere på alle niveauer. Endelig er du dedikeret, brænder for det du beskæftiger dig med og kan lide at arbejde i et innovativt og forandringspræget miljø.

Du tilbydes en spændende stilling i en flad og dynamisk organisation, hvor det er sjovt at gå på arbejde, og hvor du vil have gode muligheder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt. Du bliver en nøgleperson på tværs af organisationen, hvor det forventes, at du sætter dit præg på design af rørsystemer i Salgs- og Engineering-funktionen i virksomheden. Du arbejder ud fra hovedkontoret i Aalborg og skal i forbindelse med besøg hos underleverandører og kunder som udgangspunkt forvente 5-20 rejsedage årligt. Løn og vilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder af systemafdelingen Peter Badstue Jensen på +45 21 60 87 03

Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.

Venligst fremsend ansøgning, CV og yderligere relevante papirer til job@aalborgcsp.com og markér mailen “ Senior-ingeniør med flair for rør og systemer”. Venligst bemærk at ansættelsessamtaler vil foregå løbende, hvorfor der til denne stilling ikke forekommer en ansøgningsfrist.