Aalborg CSP er blandt de industrielle eksperter, som er blevet inviteret til at præsentere ved den 5. udgave af International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating (4DH SES konferencen), som afholdes i København d. 10.-11. september 2019

Konferencen arrangeres af det internationale forskningscenter 4DH - et unikt samarbejde mellem industrien, universiteter og den offentlige sektor med henblik på at undersøge potentialet for at udvikle fjerde generations fjernvarme. Industrielle og akademiske eksperter fra hele verden samles for at dele viden om 4. generations fjernvarmeteknologier og systemer, som vil spille en stor rolle i fremtidige omkostningseffektive bæredygtige energisystemer. I år udvides konferencen til også at inkludere emner så som elektrificering og energieffektivitet.

Et nyligt udsendt vedvarende energi outlook for 2019 fra Dansk Energi fremhæver fordelen ved at udvide brugen af elektricitet til andre sektorer – så som køling og transport – og samtidig erstatte brugen af fossile brændsler med elektricitet baseret på vedvarende energikilder. En overgang som denne kræver dog lukning af verdens kulfyrede kraftværker. En koalition af lande (heriblandt Danmark) vil udfase kul fra deres elforsyninger inden 2030.

Aalborg CSP vil med præsentationen "Replacing Coal-Fired Plants with Renewable Sources Integrated with Thermal Storage" diskuterer hvorledes en transition fra fossile brændsler til vedvarende energi kan acceleres. Som en del af præsentationen vil Aalborg CSP demonstrere, hvordan det er muligt at udfase og erstatte verdens kulkraftværker med vedvarende energikilder i kombination med et termisk energilager med smeltet salt.

For yderligere information omkring Aalborg CSPs deltagelse, venligst kontakt:

Sofie Lambrechtsen Larsen
Marketing & Kommunikationskoordinator
Tlf: +45 88 16 88 47
Email: sll@aalborgcsp.com