Onsdag den 23. september 2015 kl. 12 - 15

Taars Varmeværks solvarmeanlæg på Agdrupvej, 9830 Tårs (lige overfor Wolf Camper)

Projektet er som udviklingsprojekt støttet af EUDP, og den viden og de resultater vi har opnået i forbindelse med udviklingen, opsætningen og den første drift af anlægget, vil vi gerne dele med den danske fjernvarmebranche.

Anlægget er det første af sin slags bestående af både plane solfangere og CSP-solfangere, en kombination hvor begge solteknologier udnyttes optimalt. Resultatet er en højere solvarmeydelse over hele dagen end med blot den ene type solfangere, og samtidigt er det muligt at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at slukke eller skrue ned for anlægget. På den måde undgår man problemer med overproduktion og kan derved dække en større del af årsforbruget med solvarme, uden at skulle investere i sæsonlagring. Anlægget, der består af 5.972 m2 plane solfangere fra Arcon-Sunmark og 4.039 m2 CSP-solfangere fra Aalborg CSP, forventes at stå for 30 % af årsproduktionen. De plane solfangere forvarmer vandet til ca. 70-75° C, hvorefter CSP-solfangerne booster temperaturen op til 90-95° C. Herefter kan det enten opbevares i de allerede eksisterende akkumuleringstanke eller sendes direkte ud til forbrugerne.

Program:

Kl. 12 - Velkomst ved Jens Vestergaard, bestyrelsesformand for Taars Varmeværk a.m.b.a.

Derefter vil der være kortere oplæg fra følgende personer:

Ib Hansen, Teknisk direktør ved JPH Energi,rådgiver for Taars Varmeværk

Per Aasted, Salg- og projektingeniør ved Aalborg CSP,hovedentreprenør og leverandør af CSP-solfangere

Knud Erik Nielsen, Salgsdirektør ved Arcon-Sunmark,leverandør af plane solfangere

Simon Furbo, Associate professor, Ph.D. ved DTU,udfærdigelse af videnskabelig rapport for kombi-anlægget

Herefter serveres der sandwich, øl og vand.

Medarbejdere fra både Taars Varmeværk, JPH Energi, Aalborg CSP og Arcon-Sunmark står klar til at vise rundt på solvarmeanlægget og gå mere i dybden på de enkelte teknologier og svare på eventuelle spørgsmål.

Tilmeld dig arrangementet via linket her eller ring på telefon 98 39 14 77 -  gerne hurtigst muligt og senest 18/9.