Onsdag d. 4. September 2019, havde Aalborg CSP æren af at tage imod repræsentanter fra Federal Electricity and Water Authority (FEWA) på virksomhedens hovedkontor i Aalborg.

FEWA er ansvarlig for at tilgodese befolkningens behov for elektricitet og vand i det nordlige Forenede Arabiske Emirater. For at kunne imødekomme et stadigt stigende behov for elektricitet og vand på bæredygtig vis er FEWA i færd med at kigge nærmere på bæredygtige løsninger, der løser globale udfordringer inden for fødevare-, vand- og energisikkerhed.

FEWA har derfor været på besøg i Danmark for at lære om forskellige vedvarende energiteknologier – et besøg organiseret af The Danish Trade Council's Environment and Water Advisory i MENA regionen. En interesse i integrerede energisystemer – særligt løsninger der inkluderer afsaltning af havvand til ferskvand samt løsninger der har fokus på biomasse – bragte dem forbi Aalborg og Aalborg CSP.

Under mødet delte Aalborg CSP projekterfaringer fra blandt andet virksomhedens to state-of-the-art integrerede energisystemer i henholdsvis Brønderslev, Danmark og Port Augusta, Australien. Begge systemer er globalt unikke, og begge løsninger matcher FEWAs ambition om at opnå bæredygtig udvikling i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Som en del af besøget fik FEWA også mulighed for at se Aalborg CSP's revolutionerende grønne energiprojekt i Brønderslev og blive bekendt med det unikke anlæg. Løsningen er det første kraftvarmeanlæg i verden, der kombinerer CSP-teknologi med biomasse og en avanceret organic rankine cycle (ORC) for at opnå rekordhøj energieffektivitet, lavere energipriser samt en fremtidssikker løsning, som ikke længere er afhængig af svingende priser på fossile brændstoffer.

Aalborg CSP takker FEWA for et godt besøg og ser frem til en fremtidig dialog.