Torsdag den 15. november 2018 havde Aalborg CSP æren af at tage imod den australske ambassadør for Danmark, Island og Norge, Mary Ellen Miller på virksomhedens hovedkontor i Aalborg.

Ambassadøren havde forud for mødet med Aalborg CSP udtrykt interesse i  at drøfte hvorledes og i hvilken udstrækning Aalborg CSP ville kunne bidrage til den grønne omstilling, som verden i øjeblikket står overfor.

Under mødet var alle parter enige om, at solenergipotentialet i Australien er betragtelig, og at det er en skam ikke at høste al den energi naturen frigiver. Aalborg CSP pointerede overfor ambassadøren, at virksomheden tror på en gradvis energiomstilling. En gradvis omstilling der kan opnås ved at modernisere de eksisterende kul- og gasfyrede kraftværker rundt omkring i landet  og derigennem etablere hybridkraftværker. Dette kan gøres ved enten at tilføje et CSP-anlæg, der leverer damp til de eksisterende systemer og/eller ved installation af store, termiske højtemperatur energilagre. De termiske energilagre er i stand til at absorbere overproduktion af elektricitet – typisk fra vind- og PV-anlæg – og lagre denne som termisk energi. Når der igen er efterspørgsel på elektricitet kan den lagrede termiske energi omdannes til elektricitet med samme effektivitet som kom den fra fossilt brændstof, og elektriciteten kan tillige leveres til samme elnet. I sådanne tilfælde er det vigtigt at have for øje, at den eksisterende infrastruktur og aktiver, så som elnet-tilslutninger  og dampturbiner kan genanvendes og dermed reducere den endelige investering betragteligt. Over tid kan anlæggene envidere gennemgå en yderligere gradvis  omstilling, således at den samlede mængde af  vedvarende energi øges.

Der hersker en generel frygt for at udfasningen af kulkraftværker vil resultere i afskedigelse af mange medarbejdere inden for kul-, mine-, og transportindustrien. Eksempler fra den danske vindmølleindustri såvel som den spanske solindustri viser imidlertid, at en omlægning til vedvarende energi skaber flere og grønnere jobs. Nye virksomheder opstår som følge af efterspørgslen på lokalt fremstillede materialer til de vedvarende energisystemer. Ydermere har de vedvarende energisystemer et stort eksportpotentiale, hvilket samfundsmæssigt set anses som værende en yderligere fordel.

Der kan ligeledes laves løsninger til eksisterende industriel anvendelser, som for nuværende anvender fossilt brændstof. Ved at tilføje et CSP-solvarmeanlæg til de eksisterende energisystemer, vil begge systemer operere samtidigt. Man vil således kunne høste den gratis energi i soltimerne, mens man ligeledes har forsyningssikkerhed i kraft af den eksisterende energikilde fra enten fossilt brændstof eller fra elnettet.

Lokationer udenfor elnettet eller i udkanten heraf oplever ofte høje energipriser såvel som en ustabil energiforsyning. Ved at tilføje et solenergianlæg med højtemperaturlagring kan lokalsamfundet opnå stabil energiforsyning samt et fast prisniveau på energien. Solenergianlægget vil således dels stabilisere forsyningen og samtidig spare lokalsamfundet for yderligere investeringer i infrastrukturen.

Endelig blev det diskuteret, , hvorfor denne energiændring kun ses sporadisk. Ifølge Aalbog CSP skyldes dette primært, at en omstilling fra fossilt brændstof til grøn energi ikke har en direkte (økonomisk) værdi for samfundet. Hvis der ikke er nogen økonomisk fordel for de folk og private virksomheder der foretager investeringerne, er det usansynligt at en grøn energiomstilling vil blive en realitet.