Mandag d. 2. december lagde bæredygtigheds- og verdensmålsordfører for Venstre, Marie Bjerre vejen forbi Aalborg CSPs hovedkontor til en snak om grøn omstilling og fremtidens vedvarende energiteknologier.

Som bæredygtigheds- og verdensmålsordfører for Venstre besøger Marie Bjerre virksomheder og organisationer, som tager aktiv del i den grønne omstilling. Mandag d. 2. december gik turen forbi Aalborg CSP til en snak om bæredygtighed, vedvarende energiteknologier, og hvordan Danmark på bedst mulig vis kan fortsætte den grønne omstilling og komme et skridt nærmere ønsket om at blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Under mødet gjorde partnerne blandt andet status på den grønne omstilling og Aalborg CSP præsenterede sit bud på, hvad næste skridt kan og bør være.  

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark og spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling. En grøn omstilling som i højere grad inkluderer elektrificering. Den danske vindkapacitet har været stigende de seneste mange år og med den forestående elektrificering formodes mængden af vindenergi i det danske energisystem at stige yderligere. Når vinden blæser produceres der mere strøm end den danske befolkning kan nå at bruge, hvorimod man på vindstille dage må købe strøm fra udlandet. Ifølge Aalborg CSP er der dog en løsning på dette, der gør det muligt at udnytte overskydende strøm fremfor at sælge det med tab. Løsningen er termiske energilagre.

Der efterspørges løsninger, der gør det muligt at lagre overskudsstrømmen fra alle eksisterende såvel som fremtidige vindmøller. Ifølge Aalborg CSP findes den nødvendige teknologi allerede. Virksomheden foreslår, at man lagrer den overskydende strøm i smeltet salt (molten salt) – en teknologi som anvendes med stor succes i udlandet. Ved at benytte smeltet salt som lagringsmedie kan overskydende energi gemmes i både timer og dage og leveres tilbage i form af strøm - på vindstille dage - og fjernvarme.

Teknologien er yderst fleksibel og kan tilkobles en lang række energiformer og ligeledes lagre energi fra flere forskellige kilder så som sol og vind.

Ifølge Aalborg CSP vil første skridt være at etablere energilagre ved de eksisterende kulfyrede kraftvarmeværker i Danmark, da den nuværende infrastruktur kan genbruges, hvorved etableringsomkostningerne kan minimeres.

Aalborg CSP takker Marie Bjerre for besøget samt en yderst spændende dialog.