Minister besøgte Aalborg CSP

Handels- og investerings ministeren slog vejen forbi Aalborg CSP A/S for en snak eksportmulighederne for mindre virksomheder med stort potentiale.