Henrik Mosel Pape, økonomidirektør og HR-ansvarlig

Henrik Mosel Pape er økonomidirektør og HR-ansvarlig hos Aalborg CSP A/S. Henrik Mosel Pape blev ansat i juni 2016 med det formål at sikre et solidt finansielt setup i den spændende fremtid, som Aalborg CSP A/S står over for.

Henrik Mosel Pape har tidligere været beskæftiget som økonomidirektør i andre globale projektvirksomheder, og han besidder således stor erfaring med netop de særlige udfordringer, som globale projektvirksomheder står over for.

Hans omfattende erfaring fra tidligere jobs vil sikre, at Aalborg CSPs økonomiske og finansielle strategiske position styrkes, ligesom han vil tilføre Aalborg CSP A/S ekspertise indenfor kontraktforhandlinger såvel på indkøbs- som på salgssiden.

Som HR-ansvarlig er hans vigtigste rolle at sikre, at Aalborg CSP A/S er en attraktiv arbejdsplads og medarbejdertilfredsheden er i top.

Henrik Mosel Pape har en uddannelsesmæssig baggrund som statsautoriseret revisor og partner i henholdsvis PwC og Ernst&Young