Aalborg CSP modtog ordre på design og levering af et 11.000 m2 stort isolerende og diffusionsbart låg med automatisk udluftning og afvanding til et 70.000 m3 damvarmelager i Høje Taastrup. Det unikke lågdesign håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde, hvilket er med til at øge effektiviteten og pålideligheden af lageret.  

FAKTA:

Kunde:      Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og VEKS
Ejer:        Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og VEKS
Sted:   Høje Taastrup, Danmark
Status:   Under opbygning

Langtidsholdbar og driftsstabil lågteknologi til damvarmelager i Høje Taastrup

Nord for Holbæk-motorvejen er Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS i færd med at udgrave og påfylde vand på et 70.000 m3 stort damvarmelager. Aalborg CSP skal designe og levere det 11.000 m2 store isolerende og diffusionsbare låg med automatisk udluftning og afvanding til damvarmelageret. Låget skal minimere varmetabet fra lageret. Lågteknologien fra Aalborg CSP er baseret på udviklingen af en langtidsholdbar og driftsstabil lågteknologi, som netop er afprøvet og idriftsat hos Marstal Fjernvarme.

Med damvarmelagerprojektet i Høje Tasstrup baner Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS vejen for fleksibel og effektiv sektorkobling af el og fjernvarme.
Damvarmelageret i Høje Taastrup er et termisk batteri på 3.300 MWh, der oplades af transmissionsnettet og senere aflades til distributionsnettet. Man lagrer således varmen, når den er billig at producere og udnytter varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Damvarmelageret i Høje Taastrup bliver et eksempel på effektiv og fleksibel sektorkobling, som vil gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Med den unikke lågløsning fra Aalborg CSP får Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS et damvarmelagerlåg, som håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde. Dette er med til at øge effektiviteten og pålideligheden af lageret og sikrer dermed lagerets langtidsholdbarhed.

”Det er første gang man vil anvende denne type lager i et af de meget store fjernvarmesystemer. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt, hvor vi for at optimere lagerets levetid har arbejdet meget med forskellige tekniske løsninger for blandt andet valg af materialer. Vi har valgt den nye lågløsning fra Aalborg CSP, fordi vi tror på at det er en driftssikker løsning og vil medføre et lavt varmetab.” - siger Astrid Birnbaum, Direktør, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

”Vi ser frem til, at det dansk producerede låg vil honorere vores krav til højest mulig energieffektivitet. Der er tale om en ”state of the art” løsning, som vil gavne hele forsyningen og dermed alle fjernvarmekunder i hovedstadsområdet,” bemærker Finn Bruus, Teamleder for Projekt, VEKS.

Diffusionsbart låg minimerer varmetabet og booster effektiviteten af lageret

Lågløsningen, der skal installeres i Høje Taastrup, er baseret på et helt nyt og patenteret lågdesign udviklet med særlig fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid. Formålet med det nye design er at løse de problemer og udfordringer samt minimere de risici, man står overfor ved etablering og drift af et damvarmelageranlæg. Dette forbedrer kvaliteten og pålideligheden af damvarmelagrene, og bidrager til en lavere pris for forbrugerne samt en større fleksibilitet i energisystemet.

Lågløsningen fra Aalborg CSP adskiller sig fra de traditionelle damvarmelagerlåg på en række områder. Det nye låg er eksempelvis designet som en diffusionsåben konstruktion. Dette betyder, at den damp, der måtte trænge gennem flydelineren fra damvarmelagerets øverste vandlag, kan diffundere videre op gennem den isolerede konstruktion. Dermed forhindrer man, at dampen bliver fanget og kondenserer i isoleringen. Ved at gøre låget diffusionsbart forbedres lagerets isoleringsevne og varmetabet reduceres.

Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret, der gør det muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold. Hver sektion har et individuelt fald ind mod midten, som leder nedbør væk fra lagerets overflade. Faldet ind mod midten gør ydermere, at luftlommer, som ellers ville kunne opbygges nedenunder lågkonstruktionen, ledes ud.
Det 11.000 m2 store damvarmelagerlåg i Høje Taastrup er inddelt i 10 sektioner og har således 10 pumpebrønde til at lede overfladevand væk fra lageret.

Disse unikke designfunktioner er med til at minimere varmetabet i lageret og bidrager dermed til øget effektivitet og pålidelighed af det komplette energisystem.

Det nye lågdesign er afprøvet i fuld skala hos Marstal Fjernvarme. Her erstattede det nye lågdesign det oprindelige, som var havareret pga. fugtproblemer i lågkonstruktionen. Udskiftningen har i Marstal resulteret i en fuldautomatisk drift med minimalt vedligehold og tilsyn samt reduceret varmetabet i lageret og dermed øget effektiviteten.

FAKTA:

Kunde:Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og VEKS
Damvarmelageret energiindhold:3.300 MWh
Areal - damvarmelagerlåg:11.000 m2
Antal forbrugere:500.000
Placering:

Høje Taastrup, Sjælland

Forventet system levetid: 30 år
CO2 reduktion:15.000 tons CO2 / årligt