Aalborg CSP har indgået kontrakt med Solrød Fjernvarme på levering af et skræddersyet CO2 varmepumpesystem,der skal understøtte fjernvarmeværkets overgang fra naturgas til vedvarende energi.

FAKTA:

Kunde:       Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
Ejer:         Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
Sted:    Solrød/Havdrup
Status:    Under opbygning

Solrød Fjernvarme udvikler løbende sin drift med henblik på at opnå en mere bæredygtig fjernvarmeforsyning. For at udfase fossile brændsler fra forsyningen har fjernvarmeværket således integreret flere forskellige vedvarende energiteknologier. Den seneste tilføjelse er et 1,2 MW CO2 varmepumpesystem.

Da Solrød Fjernvarme stod overfor at skulle øge deres kapacitet som følge af et stigende antal indbyggeresamt en udbygning af fjernvarmenettet, var varmepumpeintegration et naturligt valg.

Intelligent solvarme- og varmepumpeintegration øger effektiviteten

Aalborg CSP blev valgt som totalleverandør af varmepumpesystemet.
I Solrød optager varmepumpen varme fra luften, hvorefter den overfører den termiske energi ved hjælp af CO2. CO2 som kølemiddel er både effektivt og bæredygtigt, da CO2 udvindes fra luften og ikke påvirker miljøet, hvis det udledes.

Det nye varmepumpesystem integreres med fjernvarmeværkets eksisterende solvarmeanlæg samt akkumuleringstank på en intelligent måde. Varmepumpen øger returtempreaturen i solvarmeanlægget og booster dermed det komplette anlægs effektivitet. Energi fra værkets eksisterende varmeakkumuleringstank er med til at øge effektiviteten af varmepumpen.  

Varmepumpen skal sikre, at der er grøn varme til de mange nye forbrugere, der kobler sig på fjernvarmenettet. I løbet af kort tid forventes antallet af forbrugere at blive mere end fordoblet i Havdrup.

Varmepumpen, solvarmeanlægget samt den biogasfyrede el- og varmeproducerende motor vil levere bæredygtig varme til værkets 350 eksisterende kunder i Havdrup/Solrød samt fremtidige forbrugere i området.

Arkivfoto af varmepumpesystem i Ørum, Danmark.

FAKTA:

Solrød/Havdrup

Kunde: Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
Kapacitet 1,2MW ved 0ºC
Systemleverandør: Aalborg CSP i samarbejde med Advansor and NatRef Engineering
Leveringsomfang: Totalleverance af integreret CO2 varmepumpesystem samt integration med eksisterende fjernvarmeløsning.
Antal husstande: 350
Placering: Havdrup/Solrød
Forventet system levetid: 20 år