Aalborg CSP modtog ordre på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til fjernvarmeværket (Saltum fjernvarme A.m.b.a.). Anlægget skal hjælpe med at realisere den grønne omstilling, samt medvirke til en stabilisering af fjernvarmeværkets varmepriser.

FAKTA:

Kunde:      Saltum Fjernvarme A.m.b.a.
Ejer:        Saltum Fjernvarme A.m.b.a. 
Sted:   Saltum
Status:   Under opbygning

Skræddersyet løsning og høj virkningsgrad

Med etableringen af en 1,2 MW stor eldrevet luft-til-vand varmepumpe tilslutter Saltum Fjernvarme sig et stigende antal af danske forsyningsselskaber, som integrerer varmepumper i deres fjernvarmeproduktion. Varmepumper kan omdanne strømmen fra vindmøller til varme og dermed skabe samspil mellem vind og varme.

Saltum Fjernvarmes varmeproduktion er i dag baseret på naturgas suppleret med varme fra et solvarmeanlæg. Ved udgangen af 2018 bortfaldt grundbeløbet, som naturgasfyrede kraftvarmeværker fik som kompensation for, at de var bundet til at bruge gas og stå til rådighed med elproduktionskapacitet. Bortfaldet betød stigende varmeproduktionsomkostninger. Derfor installeres der nu i samarbejde med Aalborg CSP en varmepumpe, som skal hjælpe med at realisere den grønne omstilling, reducere fjernvarmeværkets afhængighed af naturgas samt medvirke til en stabilisering af fjernvarmeværkets varmepriser.

Anlægget består af en 1,2 MW luft-til-vand varmepumpe, specifikt tilpasset Saltum Fjernvarmes energibehov, hvor udeluften anvendes som varmekilde til varmeproduktion. Med en kapacitet på 1,2 MW, vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 8.000 MWh varme og dermed dække omkring 80% af varmeforbruget hos værkets kunder.

 

 

Ole B. Hejlesen, Formand, Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

”Vi har valgt Aalborg CSP som totalleverandør, fordi den løsning de tilbød, havde den højeste virkningsgrad og bedste totaløkonomi. Samtidig var det den løsning, der var bedst indpasset i landskabet, og der var taget højde for, at støj ikke kommer til at genere naboerne.”

FAKTA:

Kunde:Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

Varmepumpeanlæggets kapacitet:

1,2 MW
Årlig energiproduktion:8.000 MWh

Systemleverandør: 

Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec

Saltum Fjernvarmes samlede energiproduktion, normaltår: 

10.000 MWh varme/år
Leveringsomfang:Komplet varmepumpesystem, tekniske installationer og bygning, sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
Placering:

Saltum

Max. temperatur:72 ºC
Varmepumpetype:Eldrevet luft-til-vand varmepumpe fra Sabro
Forventet system levetid: 20 år
CO2 reduktion:1.150 tons/år svarende til ca. 70%

Project updates

Klik dig gennem billederne og se, hvordan opbygningen tager form i Saltum. (Billederne er sorteret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste opdateringer vises først).