Aalborg CSP A/S etablerede i tæt samarbejde med Brønderslev Forsyning A/S et 0,8 MWth testanlæg for at undersøge muligheden for et benytte koncentreret solenergi til at optimere et biomassebaseret Organic Rankine Cycle (ORC)-anlæg. På baggrund af de positive resultater fik Aalborg CSP tildelt ordren om at udvikle og levere et 16,6 MWt solvarmeanlæg, som bidrager til en grønnere produktion af både elektricitet og varme til borgerne i Brønderslev.

FAKTA:

Kunde:      Brønderslev Forsyning
Ejer:        Brønderslev Forsyning
Sted:   Brønderslev
Status:   I drift

Grøn verdenspremiere i Brønderslev

Som det første i verden demonstrerer solvarmeanlægget, hvordan CSP-teknologien med fordel kan kombineres med andre grønne løsninger, i dette tilfælde et biomassebaseret ORC-anlæg, selv under danske forhold.

Høster energi fra solen på den mest effektive måde

Solvarmeanlægget i Brønderslev er baseret på den koncentrerede solenergi (CSP) teknologi og består af 40 rækker af 125 meter parabolske trug, der i alt giver et belysningsareal på 26.929 m2.

Spejlene på de parabolske trug indsamler solens stråler og reflekterer dem over på et receiverrør. Anlægget inderholder ialt 5 km receiverrør. Receiverrøret omkranses af et vacuum glasrør, og inde i røret løber en termisk olie med en temperatur på op mod 330 ºC - opvarmet udelukkende af solen. Denne høje temperatur kan få en el-turbine til at producere el, og CSP-teknologiens fleksibilitet tillader ligeledes produktion af lavere temperaturer til fjernvarme. Solvarmeanlægget kan således veksle mellem at levere kombineret elektricitet og fjernvarme gennem ORC-anlægget eller udelukkende levere fjernvarme. For at få optimal udbytte af energien produceres elektricitet afhængigt af markedsudviklingen og spildvarmen udnyttes til fjernvarme.

Når solen virkelig får lov at bage på soltrugene i sommerhalvåret, ligger solvarmeanlæggets ydelse på 16,6 MWth. CSP-solvarmeanlægget er derfor en fleksibel investering i fremtiden.  

Poul Vestergaard Jensen, Varmechef hos Brønderslev Forsyning:

Samarbejdet med Aalborg CSP var rigtig professionelt med en høj grad af samspil og med et stort informationsniveau, således de rette løsninger blev valgt gennem hele byggeprocessen. Anlæggets drift foregår ganske problemfrit via et logisk opbygget overvågningssystem.

Byggeri på rekordtid

Eftersom kraftvarmeværket er det første af sin slags ydes der støtte fra EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Konstruktionen og installationen af anlægget skete på rekordtid, og anlægget stod færdigt efter kun seks måneder. Projektets ORC-del forventes idriftsat i 2018.


Projektfakta:

Kunde:Brønderslev Forsyning
Anlæggets kapacitet:16,6 MWth
Antal forbrugere:4.500
Placering:Brønderslev
Areal:26.929 m2
Layout:40 rækker med 125 meter parabolske trug
Energi produceret:Varme som primær energiproduktion og el produceret periodisk
Miljømæssig besparelse:     23.000 tons CO2 / år

Projekt opdateringer

Klik dig gennem billederne og se, hvordan opbygningen tager form i Brønderslev. (Billederne er sorteret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste opdateringer vises først).