Aalborg CSP modtog ordre på levering af et skræddersyet 2,5MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til Ørum Varmeværk a.m.b.a. Anlægget skal hjælpe med at reducere fjernvarmeværkets gasforbrug og bidrage til en sænkning af energiomkostninger samt gøre energiproduktionen mere fleksibel.

FAKTA:

Kunde:      Ørum Varmeværk a.m.b.a.
Ejer:        Ørum Varmeværk a.m.b.a. 
Sted:   Ørum, Tjele
Status:   Under opbygning

Ørum Varmeværk har siden dets etablering som oliefyret varmeværk i 1963 løbende udviklet sin drift for at kunne levere den mest effektive energiproduktion. I 1986 skiftede værket fra at fyre med olie til at anvende naturgas, mens de i 1995 overgik til kraftvarmeproduktion. Energiproduktionen er senere hen blevet optimeret og gjort mere bæredygtig med et solvarmeanlæg, som nu integreres med et elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg fra Aalborg CSP.

”Hos Ørum Varmeværk har vi fokus på at sikre forbrugerne en billig og prisstabil varmeforsyning. I dag er vores varmeproduktion baseret på naturgas suppleret med solvarme. Med etableringen af varmepumpeanlægget kan vi sænke energiomkostningerne ved at reducere gasforbruget og ved at gøre produktionen fleksibel. Vi kan producere el og varme på gas, når elprisen er høj, og vi kan bruge el til varmepumpeanlægget, når elprisen er lav og dermed være med til at afbalancere elnettet til gavn for alle. Samtidig giver fleksibiliteten Ørum Varmeværks forbrugere en energioptimal og bæredygtig varme” udtaler formand for Ørum Varmeværk, Jan Hoberg Østergaard. 

Varmepumpeløsning øger solvarmeanlægs effektivitet

Den valgte løsning fra Aalborg CSP anvender udeluft som primær varmekilde til varmeproduktionen og er specifikt tilpasset Ørum Varmeværks energibehov og eksisterende anlæg. Det nye varmepumpeanlæg integreres med værkets eksisterende varmekilde - et 6.376 m2 stort solvarmeanlæg - samt en akkumuleringstank.

”Det varmepumpeanlæg, Aalborg CSP skal levere til Ørum, vil få en meget høj årlig virkningsgrad (SCOP). Det vil det, fordi vi genindvinder en stor del af den termiske og mekaniske spildvarme fra kompressorer, pumper og transformatorer i huset med varmepumpen. Ydermere integrerer vi varmepumpen med solvarmeanlægget på en intelligent måde, hvor solfangerne kommer til at høste en stor del mere gratis energi i de syv koldeste måneder. Samtidig vil energien vi låner af solvarmeanlægget være med til at forbedre virkningsgraden i varmepumpen i de perioder, hvor det giver størst værdi for den samlede effektivitet. Det er ren win-win for begge anlæg, og samtidig er det vi gør såre simpelt” udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

”Aalborg CSP havde den korteste leveringstid og den højeste virkningsgrad af de bydende. Leveringstiden er vigtig, da vi har en termin, der skal overholdes for at udnytte det tilsagn om økonomisk støtte til projektet, som Ørum Varmeværk har fået fra Energistyrelsen. Den høje virkningsgrad er med til at sikre den billigst mulige varmeproduktionspris målt pr. produceret MWh varme og gør samtidig investeringen mindre sårbar overfor stigende elpriser” – udtaler formand for Ørum Varmeværk, Jan Hoberg Østergaard.  

Med en kapacitet på 2,5 MW vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 10.000 MWh varme og dermed kan sol og varmepumpe dække op mod 93 % af varmeforbruget hos værkets kunder.

FAKTA:

Kunde:Ørum Varmeværk a.m.b.a.

Varmepumpeanlæggets kapacitet:

2,5 MW ved 5° C udetemperatur
Årlig energiproduktion:10.000 MWh
Antal forbrugere:696

Systemleverandør: 

Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec

Leveringsomfang:Komplet varmepumpesystem, tekniske installationer og bygning, sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
Placering:

Ørum, Tjele

Varmepumpetype:Eldrevet luft-til-vand varmepumpe fra Sabro
Forventet system levetid: 20 år
CO2 reduktion:1.580 tons/år svarende til ca. 70%