I februar 2020 modtog Aalborg CSP ordre på totalleverance af et elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til Ørum Varmeværk. Systemet er integreret med varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg, hvilket øger effektiveten af det samlede energisystem samt muliggør en højere andel af vedvarende energi i varmeproduktionen.

FAKTA:

Kunde:       Ørum Varmeværk a.m.b.a.
Ejer:         Ørum Varmeværk a.m.b.a. 
Sted:    Ørum, Tjele
Status:    I drift

Varmepumpeløsning øger solvarmeanlægs effektivitet

Hos Ørum Varmeværk fokuserer man på at sikre forbrugerne en billig og prisstabil varmeforsyning. Varmeproduktionen var hidtil baseret på naturgas suppleret med solvarme. Med etableringen af varmepumpeanlægget sænkes energiomkostningerne ved at reducere gasforbruget og ved at gøre produktionen fleksibel.

Den valgte løsning fra Aalborg CSP anvender udeluft som primær varmekilde til varmeproduktionen og er specifikt tilpasset Ørum Varmeværks energibehov og eksisterende anlæg. Det nye varmepumpeanlæg er integreret med værkets eksisterende varmekilde - et 6.376 m2 stort solvarmeanlæg - samt en akkumuleringstank.

Ørum Varmeværk kan ydermere drifte anlægget alt efter udviklingen i elprisen. Det betyder, at varmepumpen, foruden at køre når der er behov for varme, også kan køre når elprisen er meget lav eller ligefrem negativ. Den producerede varme gemmes i denne forbindelse i værkets varmeakkumuleringstanke og Ørum Varmeværk kan i processen tjene penge på at aftage strøm til varmeproduktionen

Varmepumpen hjælper med at optimere returtemperaturen i solvarmeanlægget i de måneder med mindst solskin og øger dermed anlæggets samlede effektivitet. Denne intelligente integration gør det muligt for solfangerne at høste mere energi i de syv koldeste måneder. Samtidig vil den energi, der trækkes ud af den eksisterende varmeakkumuleringstank, være med til at forbedre varmepumpens effektivit i de perioder, hvor den har størst værdi for den samlede virkningsgrad.

Med en kapacitet på 2,5 MW vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 10.000 MWh varme og dermed kan sol og varmepumpe dække op mod 93 % af varmeforbruget hos værkets kunder.

FAKTA:

Kunde:Ørum Varmeværk a.m.b.a.

Varmepumpeanlæggets kapacitet:

2,5 MW ved 5° C udetemperatur
Årlig energiproduktion:10.000 MWh
Antal forbrugere:696

Systemleverandør: 

Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec

Leveringsomfang:Komplet varmepumpesystem, tekniske installationer og bygning, sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
Placering:

Ørum, Tjele

Varmepumpetype:Eldrevet luft-til-vand varmepumpe fra Sabro
Forventet system levetid: 20 år
CO2 reduktion:1.580 tons/år svarende til ca. 70%

Project updates

Klik dig gennem billederne og se, hvordan opbygningen tager form i Ørum. (Billederne er sorteret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste opdateringer vises først).