Aalborg CSP modtog i oktober 2014 ordre på udvikling og levering af et avanceret solvarmeanlæg til Taars Varmeværk. Anlægget kombinerer CSP parabolske trug og plane solfangere for optimal udnyttelse af solens stråler.

FAkta:

Kunde:      Taars Varmeværk
Ejer:        Taars Varmeværk
Teknisk rådgiver:   JPH Energi A/S
Sted:   Tårs, Denmark
Status:   I drift siden august 2015

Danmarks mest avancerede solvarmeanlæg

For at sikre en optimal udnyttelse af solens stråler valgte Taars Varmeværk at opsætte et kombineret solvarmeanlæg bestående af plane solfangere og CSP-solfangere.

Kombinationen af disse solfangertyper giver en høj ydelse over hele dagen og en stor solvarmeproduktion, hvilket medfører en stor besparelse på gasforbruget.

6 + 4 = 11

Anlægget i Tårs er udformet således at de plane solfangere forvarmer fjernvarmevandet. Ved at lade de plane solfangere producere ved en lavere temperatur end normalt yder de ca. 20 % mere. Fjernvarmevandet ledes videre til de regulerbare CSP-solfangere, der opvarmer fjernvarmevandet til en lagerbar temperatur på 90-98 °C.

I Tårs leverer begge teknologier dermed dét, de hver især er bedst til. Plane solfangere har en højere ydelse ved lavere temperaturer og producerer bedst midt på dagen, når solen står højt på himlen. CSP-solfangere udmærker sig derimod ved en høj effektivitet særligt ved højere temperaturer og producerer varme jævnt over hele dagen, hvor ydelsen er højest om formiddag of eftermiddag.

Solen leverer 30 % af varmen

Den høje solandel, på 30 %, opnås ved at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at undgå problemer med overproduktion.

Dette sker ved at udnytte de to eksisterende akkumuleringstanke, og på den måde undgå sæsonlagring. Et traditionelt solvarmeanlæg, bestående af plane solfangere alene, kan kun levere op til 15-20 % af varmeproduktionen. Den høje produktion opnås ved at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at skrue ned eller slukke for anlægget og på den måde undgå problemer med overproduktion.

Da anlægget i Tårs er det første af sin slags ydes der EUDP-støtte til verificering og erfaringsdeling.

projektfakta:

Åbningsareal/CSP4.039m2
Åbningsareal/Plane solfangere:5.972m2
Temperatur:      98 °C 
Husstande:   840
Årlig varmeproduktion:6.082 MWh
Miljømæssig besparelse:23.000 tons CO2 / 20 år
Temperatur:      98 °C    
Husstande:   840

Projekt opdateringer

Klik dig gennem billederne og se, hvordan byggeriet blev færdiggjort i Tårs. (Billederne er organiseret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste projekt opdateringer vises først).