CSP og plane solfangere i Tårs

FAkta:

Kunde:      Taars Varmeværk
Ejer:        Taars Varmeværk
Teknisk rådgiver:   JPH Energi A/S
Sted:   Tårs, Denmark
Status:   I drift siden august 2015

Danmarks mest avancerede solvarmeanlæg

For at sikre en optimal udnyttelse af solens stråler har Taars Varmeværk valgt at opsætte et kombineret solvarmeanlæg bestående af plane solfangere og CSP-solfangere.

Kombinationen af disse solfangertyper giver en høj ydelse over hele dagen og en stor solvarmeproduktion, hvilket medfører en stor besparelse på gasforbruget.

6 + 4 = 11

Anlægget i Tårs er udformet således at de plane solfangere forvarmer fjernvarmevandet. Ved at lade de plane solfangere producere ved en lavere temperatur end normalt yder de ca. 20 % mere. Fjernvarmevandet ledes videre til de regulerbare CSP-solfangere, der opvarmer fjernvarmevandet til en lagerbar temperatur på 90-98 °C.

Solen leverer 30 % af varmen

Den høje solandel, på 30 %, opnås ved at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at undgå problemer med overproduktion.

Dette sker ved at udnytte de to eksisterende akkumuleringstanke, og på den måde undgå sæsonlagring. Et traditionelt solvarmeanlæg, bestående af plane solfangere alene, kan kun levere op til 15-20 % af varmeproduktionen. Den høje produktion opnås ved at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at skrue ned eller slukke for anlægget og på den måde undgå problemer med overproduktion.

Da anlægget i Tårs er det første af sin slags ydes der EUDP-støtte til verificering og erfaringsdeling.

Fakta om projektet:

Åbningsareal/CSP: 4.039m2               Åbningsareal/Plane sf.:5.972m2
Temperatur:      98 °C       Årlig varmeproduktion:   6.082 MWh
Husstande:   840Miljømæssig besparelse:23.000 tons CO2 / 20 år

Projekt opdateringer

Klik dig gennem billederne og se, hvordan byggeriet blev færdiggjort i Tårs. (Billederne er organiseret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste projekt opdateringer vises først).