Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 8MWt solvarmeanlæg bestående af flade paneler til SK Forsyning. Solvarmeanlægget er integreret  med fjernvarmeværkets eksisterende energiinfrastruktur  - heriblandt et halmvarmeværk - for en mere fleksibel varmeforsyning. 

FAKTA:

Kunde:      SK Forsyning
Ejer:        SK Forsyning 
Sted:   Korsør/Halsskov
Status:   I drift

Skræddersyet løsning

SK Forsyning har, ligesom en del af den øvrige danske fjernvarmeindustri, taget hul på den grønne omstilling og er i gang med en større udvidelse og videreudvikling af fjernvarmenettet i og omkring Slagelse, Korsør og Halsskov. Grøn energi spiller en væsentlig rolle i denne omstilling, da SK Forsyning har valgt at etablere både et halmvarmeværk og et 8MW solvarmeanlæg.

Det 11.733 m2 store solvarmeanlæg, beliggende i Halsskov nær Korsør, består af 74 rækker plane termiske solfangere med op til 38 solfangere pr. række, som på årsbasis er i stand til at producere 6.500 MWh varme. Anlægget er ydermere integreret med SK Forsynings halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeforsyning.

Den leverede løsning er skræddersyet og tilpasset SK Forsynings individuelle behov, hvilket inkluderer et opdelt solfelt. Solfeltet er opdelt for at opretholde et afstandskrav på 100 meter til en nærliggende gravhøj. På grund af afstandskravet er rækkerne lavet kortere, og solfangerne er placeret både nord, syd og vest for gravhøjen for af få plads til det nødvendig antal solfangere, der kan give den ønskede mængde energi.   

"Vi er utroligt glade for, at solvarmeanlægget ved Halsskov Halmvarmeværk nu, trods udfordringer i forhold til placering, endelig bliver en realitet. Det har takket være det gode samarbejde mellem Aalborg CSP og SK Forsyning samt en ihærdig indsats fra kommunen være muligt at tilpasse projektet den ekstraordinære situation. Det er lykkedes at finde en løsning, der tilfredsstiller alle de involverede parter. Aalborg CSP blev valgt som leverandør efter en licitation, hvor Aalborg CSP garanterede den laveste pris pr. produceret MWh solvarme, og SK Forsyning ser frem til et fortsat godt samarbejde, hvor vi tager endnu et skridt i retning mod en mere bæredygtig varmeforsyning.” – forklarer Carsten Lunde, Energichef hos SK Forsyning.

Et udstillingsvindue for effektiv vedvarende energi

Størstedelen af solfangerne er placeret langs motorvejen og bliver dermed et udstillingsvindue for vedvarende energi, nationalt såvel som internationalt.

Det glæder os, at der hver dag er tusindvis af mennesker, der får mulighed for at se effektiv vedvarende energi i fuldt flor, når de passererer Storebælt. Med disse termiske solfangere opvarmes fjernvarmevandet meget effektivt, og i forhold til el-producerende solceller yder de tre til fire gange mere energi om året for hver m² solfanger. Og det er vel at mærke energi, der nemt og billigt kan lagres, for det sker i den store akkumuleringstank, som solvarmeanlægget deler med halmvarmeanlægget. Vi er glade for at kunne levere endnu et konkurrencedygtigt og højtydende solvarmeanlæg” – udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

Med en kapacitet på 8.000 kW vil solvarmeanlægget på årsbasis kunne producere hele 6.500 MWh varme og vil sammen med SK Forsynings nyligt indviede halmvarmeværk levere billig bæredygtig varme til boliger og industri i Korsør og Halskov.

 


FAKTA:

Kunde:SK Forsyning

Systemleverandør: 

Aalborg CSP A/S
Termisk solfanger-type:GREENoneTEC GK3003 series, med  dobbelt glas
Anlægslayout:74 rækker, med op til 38 solfangere pr. række
Lokation:

Korsør/Halsskov
Slagelse Kommune / Sjælland

Antal husstande:5.000
Kapacitet:8 MWt
Årlig varmeproduktion:6.500 MWh
Forventet system levetid: 25 år

Projektopdateringer

Klik dig gennem billederne og se, hvordan opbygningen tager form i Halsskov nær Korsør. (Billederne er sorteret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste opdateringer vises først).