11.000 m2 isolerende låg til damvarmelager i Høje Taastrup, Danmark

Aalborg CSP modtog ordre på design og levering af et 11.000 m2 stort isolerende og diffusionsbart låg med automatisk udluftning og afvanding til et 70.000 m3 damvarmelager i Høje Taastrup. Det unikke lågdesign håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde, hvilket er med til at øge effektiviteten og pålideligheden af lageret.

Læs mere

Skræddersyet lågløsning til damvarmelager i Marstal

I april 2020 blev det oprindelige låg på Marstal Fjernvarmes 70.000 m3 store damvarmelager udskiftet med en komplet ny lågløsning. Det nye lågdesign forhindrer ophobning af fugt i isoleringen og gør det lettere at lede vand væk fra overfladen, hvilket er med til at minimere varmetabet samt øge effektiviteten og pålideligheden af det komplette energisystem.

Læs mere

15.000 m3 damvarmelager til fjernvarme i Tibet

Siden december 2018 har et 15.000 m3 damvarmelager forsynet beboerne i den tibetanske by Langkazi med stabil og bæredygtig varme i vintermånederne. Damvarmelageret gør det muligt at lagre overskydende solvarme og anvende den, når behovet opstår og således dække over 90% af byens årlige varmebehov.

Læs mere

2,5 MW varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion i Ørum

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et skræddersyet 2,5MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til Ørum Varmeværk a.m.b.a. Anlægget skal hjælpe med at reducere fjernvarmeværkets gasforbrug og bidrage til en sænkning af energiomkostningerne samt gøre energiproduktionen mere fleksibel.

Læs mere

1,2 MW varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion i Saltum

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til fjernvarmeværket (Saltum fjernvarme A.m.b.a.). Anlægget skal hjælpe med at realiserer den grønne omstilling, samt medvirke til en stabilisering af fjernvarmeværkets varmepriser.

Læs mere

8 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Halsskov

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 8MWt solvarmeanlæg bestående af flade paneler til SK Forsyning. Solvarmeanlægget er integreret med fjernvarmeværkets eksisterende energiinfrastruktur - heriblandt et halmvarmeværk - for en mere fleksibel varmeforsyning.

Læs mere

2,6 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Egedal

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 2,5 MW solvarmeanlæg bestående af plane solfangere fra Egedal Fjernvarme. Med etableringen af solvarmeanlægget fortsætter Egedal Fjernvarme A/S den grønne udbygning i Egedal Kommune og tager endnu et skridt i retning mod en bæredygtig energiproduktion og varmeforsyning.

Læs mere

SGS3 dampkedelsystemer til 3x200MWe CSP-kraftværk, FAE

Aalborg CSP modtog ordre på levering af kedelsystemer til tre CSP-anlæg i Dubai. Tilsammen udgør de tre anlæg verdens største CSP projekt - Dubai 700MW CSP+250MW PV Hybrid Projektet.

Læs mere

SGS4 damkedelsystem til 50MWe smeltesalt CSP-kraftværk, Kina

Aalborg CSP, har indgået en ny kontrakt og leverer nu et kedelsystem til et revolutionerende solkraftværk i Kina, som vil kunne generere 50MW strøm, helt op til 15 timer efter solnedgang.

Læs mere

8 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Smørum

Etableringen af et 11.312m2 solvarmeanlæg er nu startet og dermed tager Smørum Kraftvarmeværk endnu et skridt, i retningen af en grønnere energiproduktion. 8MW anlægget  består af 59 rækker plane solfangere og byggeriet forventes at stå færdigt ved udgangen af ​​i år.

Læs mere

1,9 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Havdrup

Aalborg CSP har leveret et 1,9 MWt solvarmeanlæg, bestående af flade termiske solfangere, til Havdrups fjernvarmeproduktion. Anlæggets solfelt er det første i Danmark, som består udelukkende af plane termiske solfangere fra GREENoneTEC.

Læs mere

16,6 MWt CSP-solvarmeanlæg i Brønderslev

Aalborg CSP har i samarbejde med NIRAS, PlanEnergi og Brønderslev Forsyning opført et 16,6 MWt CSP-solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget, som både leverer varme og el, består af 400 stk. parabolske trug. Kombinationsanlægget er det første i verden i denne størrelsesorden, hvor CSP-teknologi kombineres med et ORC-biomasseanlæg.

Læs mere

CSP-energisystem til Sundrop Farms, Australien

I december 2014 fik Aalborg CSP en ordre på levering af et integreret energisystem baseret på CSP-teknologien til den Australske kunde Sundrop Farms. Energisystemet skal bruge energi fra solen og havvand til at forsyne et stort drivhuskompleks i et ørkenområde med ferskvand, køling, opvarmning og elektricitet. Målet er at producere 17.000 tons tomater om året. 

Læs mere

CSP og plane solfangere i Tårs, Danmark

Som totalleverandør arbejdede Aalborg CSP i samarbejde med Arcon Solar og JPH Energi på at opsætte Danmarks første kombinationsanlæg bestående af både plane solfangere og CSP-solfangere ved Taars Varmeværk.
Solvarmeanlægget, der gik i drift i sommeren 2015 står for 31 % af værkets samlede varmeproduktion.

Læs mere

50 MWe dampgenerator til projekt i Godawari, Indien

I efteråret 2011 fik Aalborg CSP en ordre på et dampgeneratorsystem til et 50 MWe CSP-anlæg af typen "parabolsk trug". Dampgeneratoren har en årlig produktion på 130 GWh og blev idriftsat i efteråret 2013. Aalborg CSP har modtaget to internationale priser som resultat af et grundigt optimeringsarbejde på dampgeneratorsystemet.

Læs mere

Ingeniørprojekt - Molten Salt soltårn, Sydamerika

I 2012 gennemførte Aalborg CSP et ingeniørprojekt i Sydamerika, som omhandlede design og opførelse af et Molten Salt soltårn.

Læs mere

20 MWe dampkedel til soltårn, Spanien

I 2008 designede og leverede Aalborg CSP en kedel (receiver) til mættet damp til placering i toppen af et 165 meter højt soltårn. Fra terrænet omkring tårnet reflekterer og koncentrerer spejle solens stråler op til dampkedlen. Varmen fra solens stråler fordamper vandet i kedlen, og dampen ledes videre til en dampturbine, der producerer 20 MW strøm.

Læs mere

5 x 50 MWe dampgeneratorer, Spanien

Leverancen bestod af 5 stk. 50 MWe dampgeneratorer til CSP-solkraftværker i Spanien fra 2009 til 2011. Hvert af de 5 CSP-solkraftværker får energien fra 53 km spejlbeklædte parabolske trug, som koncentrerer solens energi og opvarmer en termisk olie, som overfører energien til dampgeneratoren.

Læs mere

CSP Fresnel prototypesystem, Frankrig

Aalborg har designet og leveret dampgeneratorudstyr til et prototypesystem baseret på Fresnel teknologi. 
Systemet er foregangsmand for en række nye miljøvenlige tiltag med udgangspunkt i denne teknologi i Frankrig.

Læs mere

25 MWe dampgenerator til projekt, Indien

Aalborg CSP blev tildelt ordren på 25MWe dampgeneratorsystemet for Gujarat Solar One koncentreret solenergi projekt (CSP) på baggrund af en omfattende erfaring med design og levering af dampgeneratorer. Projektet af det første i Indien, som anvender termisk energilagring, der giver energi i op til 9 timer fra den indsamlede solenergi.

Læs mere

Testanlæg med CSP-solvarme til fjernvarmeproduktion, Danmark

Aalborg CSP og Thisted Varmeforsyning har opsat et 500 kWCSP-solvarmeanlæg, der producerer 140°C varmt vand, der bliver benyttet sammen med Thisted Varmeforsynings traditionelle kedler og varmepumpeanlæg for geotermi-varme.

Læs mere

Dampkedel til soltårn, overhedet damp, Spanien

I 2008 leverede Aalborg CSP et dampkedelsystem til et soltårn i Spanien. Anlægget, der er et testanlæg, drives af solens stråler, der reflekteres ved hjælp af store spejle placeret i terrænet omkring tårnet, videre til kedlen i toppen af tårnet.

Læs mere

Soltårn til demostrationsværk, Tyrkiet

Aalborg CSP har udviklet en kedel (receiver) til mættet damp til placering i toppen af  Greenway CSP's soltårn på det 3MW store demostrationsanlæg i Tyrkiet. Anlægget modtog den mest prestigefyldte teknologipris i Tyrkiet, da den blev kåret til " Best Large Scale Technology Development".

Læs mere