Aalborg CSP og Thisted Varmeforsyning har opsat et 500 kWCSP-solvarmeanlæg, der producerer 140°C varmt vand, der bliver benyttet sammen med Thisted Varmeforsynings traditionelle kedler og varmepumpeanlæg for geotermi-varme. 

FAKTA:

Kunde:  Thisted Varmeforsyning
Ejer:     Thisted Varmeforsyning
Sted:Thisted, Danmark

Testanlægget består af 144 meter parabolsk formede trug beklædt med spejle, fordelet på 2 rækker á 72 meter. Testanlægget har et spejlindfaldsareal på ca. 830 m2  og forsyner varmeforsyningen med ca. 500 MWh om året. Testanlægget har været i drift siden oktober 2012. 

Spejlene reflekterer, og koncentrerer derved solens stråler videre til et isoleret varmerør, der er placeret i trugets brændpunkt. For at få størst mulig udbytte af solens stråler er anlægget placeret nord-syd. Et sun-trackingsystem justerer trugene, så de modtager solens direkte indstråling hele dagen og opnår derved en optimal udnyttelse af solens indstråling.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udarbejdet en udførlig rapport, der understøtter den høje ydelse som CSP-solfangerne også har under danske klimatiske forhold.

Du kan læse rapporten her

Fjernvarmeforsyningen i Thisted

Thisted Varmeforsyning forsyner ca. 4.500 husstande med varme, det svarer til omkring 95 % af husstandene i Thisted samt nogle af de mindre omkringliggende byer.

Thisted Varmeforsyning består af en vifte af vedvarende energikilder:

 • Geotermi (1988)

 • Affaldsforbrænding (1991)

 • Halmforbrænding (2005)

 • CSP-solvarmeanlæg (2012)

Som det ses på principdiagrammet ovenfor, indgår CSP-solvarmeanlægget i hedtvandskredsen, hvor det opvarmer vandet fra 120°C til 140°C. Det opvarmede vand fra testanlægget bliver benyttet sammen med de traditionelle kedler og varmepumpeanlæg for geotermivarme.

I Thisted leverer testanlægget varmt vand til hedtvandskredsen, men teknologien kan også bruges til at levere 80-95°C varmt vand direkte til fjernvarmekredsen.

Klik på dette link for mere information om Thisted Varmeforsyning:

www.thisted-varmeforsyning.dk

FAkta:

Brændstof:Sol stråler
Arbejdstryk:12 bar
Åbningsareal:830m2
Temperatur:140°C
Årlig fremstilling:     500MWh

Leveringsomfang:

 • CSP parabolske trug (AAL-TROUGH 1.0)
 • Ventiler
 • Instrumenter 
 • Solsporingssystem   
 • 3D model
 • Stålstruktur
 • Installation og idriftsætning
 • Dokumentation