Taars Varmeværk har netop skrevet kontrakt med de to førende leverandører af solvarmeanlæg.

Taars Varmeværk har netop skrevet kontrakt med ikke bare en, men de to førende leverandører af solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, og dermed bliver Taars Varmeværk det første i Danmark, der opsætter et solvarmeanlæg bestående af både plane solfangere og CSP-solfangere, en kombination der sikrer varmekunderne i Tårs den optimale udnyttelse af solen.

Det er Aalborg CSP der er totalleverandør af solvarmeanlægget og målet er, at ca. 30 % af Taars Varmeværks varmebehov skal komme direkte fra solen, uden at skulle investere i ekstra lagerkapacitet. "I dag fyrer vi alene med naturgas og vi er på vej til at afslutte et godt år, med forholdsvis lave gaspriser og gode elpriser. Med tilbagevirkende kraft nedsætter vi derfor varmeprisen fra 590 kr. til 550 kr.pr. MWh. Men næste år hvor solvarmeanlægget er i drift bliver det endnu bedre, for her budgetterer vi med en pris på 450 kr. pr. MWh. Det vil sige, at den samlede prisnedsættelse for et standardhus i Tårs bliver omkring ca. 2.500 kr. ex moms. Udover at vi glæder os til en økonomisk besparelse fremover, så glæder vi os også til at en stor del af vores produktion vil komme fra grøn solenergi"  udtaler bestyrelsesformand for Taars Varmeværk Jens Vestergaard.

Et nordjysk sol-eventyr

Planlægningen af det nye solvarmeanlæg i Tårs er sket i tæt samarbejde med værkets rådgiver JPH Energi A/S, og alle parter har fra starten af været, enige om at rykke grænser og sikre sig et anlæg der kunne udnytte solen optimalt. Derfor valgte værket ikke bare at gå efter én teknologi, men så muligheden i at kombinere to teknologier for at sikre en endnu bedre udnyttelse af solen. Resultatet bliver det mest avancerede solvarmeanlæg i Danmark, og vil ifølge JPH Energi A/S betyde en årlig besparelse på ca. 1.300 kr. ex moms for et standardhus i Tårs. De to leverandører er solvarmevirksomheden ARCON Solar A/S fra Skørping og det Aalborgensiske ingeniørfirma Aalborg CSP A/S.

"I vort valg af solvarmeanlæg har vi, i bestyrelsen, lagt vægt på størst mulig besparelse på brændselsomkostninger til gavn for forbrugerne, men derudover er det også en positiv faktor at det er to nordjyske virksomheder med et godt ry, der leverer solvarmeanlægget"  ,udtaler bestyrelsesformand Jens Vestergaard.

Sol supplerer sol

Kombinationen af plane solfangere og CSP-solfangere er et perfekt match, hvor begge anlægstyper kommer til at levere lige præcis det de er bedst til.

Plane solfangere er opstillet på mange varmeværker og anlæg af denne type kan producere ca. 15-20 % af et fjernvarmeværks varmeproduktion, uden at etablere sæsonlagring. Plane solfangere har en højere ydelse ved lavere temperaturer og producerer bedst midt på dagen når solen står højt på himlen. CSP-solfangere er opstillet på mange kraftværker blandt andet i Sydeuropa, USA og Indien. De udmærker sig ved en høj effektivitet særligt ved høje temperaturer og så er det muligt både at styre temperatur og regulere varmen.

Når disse solfangertyper kombineres får man en høj ydelse over hele dagen og en stor solvarmeproduktion i forhold til investeringen.

"At supplere plane solfangere med CSP-solfangere er som at sætte turbo på en god motor"udtaler salgsingeniør Per Aasted fra Aalborg CSP."Det koster lidt mere, men da ydelsen går op og udbyttet bliver større bliver den samlede økonomi bedre".

Anlægget i Tårs bliver udformet således at de plane solfangere fra ARCON Solar forvarmer fjernvarmevandet, som derefter ledes videre til CSP-solfangerne der yderligere opvarmer fjernvarmevandet til en temperatur på 98 °C, således det er klar til at komme i de eksisterende akkumuleringstanke eller ud til forbrugerne.

CSP-solfangerne er regulerbare og følger solens bane over himlen, fra solopgang til solnedgang og det er derfor muligt at "slukke" for en del af solvarmen på dage hvor lagrene allerede er fyldt, og solen skinner.

Kombinationsanlægget får støtte fra EUDP

Da kombinationsanlægget, bestående at ARCONs solfangere og CSP-solfangere, er det første anlæg af sin slags ydes der EUDP-støtte til etablering og efterfølgende erfaringsdeling. Så udover at solvarmeanlægget kommer til god nytte for forbrugerne i Tårs, vil erfaringer fra anlægget også tilkomme andre fjernvarmeværker, således at viden om solenergi til varmeproduktion fremmes. Det er de erfarende forskere Lektor Simon Furbo og Seniorforsker Bengt Perers fra DTU Solenergi, der får til opgave at verificere data og lave beregningsmodeller med henblik på at optimere fremtidige konstruktioner af solvarmeanlæg.