Udfasning af kulkraftværker med smeltet salt

Udfasning af kul fra elektricitetproduktionen er essentiel for at kunne tackle klimaforandringer. Konvertering af verdens kulfyrede kraftværker til at producere grønne og bæredygtige energistrømme ved hjælp af termiske smeltet salt-lagre er en måde hvorpå man kan udfase kul fra elproduktionen.

Frem for at afvikle de eksisterende kulfyrede kraftværker i både Europa og resten af verden i løbet af de kommende årtier, er det ved hjælp af smeltet salt energilagring muligt at omdanne værkerne til at producere grønne og bæredygtige energistrømme. Et lager med smeltet salt kan anvendes som et skalerbart energilager og afhjælpe belastningen på elnettet. Når udbuddet af elektricitet overstiger behovet, lagres den overskydende elektricitet. Modsat udledes den lagrede energi, når behovet overstiger udbuddet.

Genbrug af infrastruktur samt etablering af grønne arbejdspladser

Store dele af et kulkraftværks eksisterende infrastruktur kan genanvendes. Dette inkluderer blandt andet dampturbiner, generatorer, kondenserende varmevekslere, vandbehandlingsudstyr samt komponenter til omkobling, transformation og transmission af højspændingselektricitet. For at opnå en komplet erstatning for den kulfyrede kedelenhed skal en elektrisk saltvarmer samt to smeltet salt lagertanke med integrerede dampgeneratorsystemer installeres.

Systemet kan desuden udvides og integreres med andre teknologier og systemer herunder:

  • CSP- (koncentreret solenergi) anlæg
  • PV- (Photo voltaic) anlæg
  • Brintanlæg
  • Elektrolyse
  • Brændstof-forbedrende produktion af metanol ved kombination af brint med CO2
  • Termisk afsaltning

De eksisterende arbejdspladser på de tidligere kulfyrede kraftværker bibeholdes, men omdannes til ”grønne” arbejdspladser indenfor drift og vedligehold af de fremtidige PTXSALT anlæg.

VIL DU VIDE MERE:

Peter Badstue Jensen
Divisionsdirektør
Integrerede energisystemer / Energilagring
Telefon: +45 21 60 87 03Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede Energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50