Jordens efterspørgsel på energi stiger, men mængden af fossile brændstoffer svinder ind. Koncentreret solenergi (CSP) erstatter energien som er udvundet af fossile brændstoffer med energi, som er genereret ved hjælp af solen – en gratis og vedvarende energikilde. CSP-teknologien kan – på en grøn måde -  benyttes til at dække behov for produktion af elektricitet, varme og dampprocesser, køling og afsaltning.    

I kraft af den store ekspertise og det globale lederskab, der er opnået inden for CSP-kraftanlæg, har Aalborg CSP indtaget en position som frontløber på markedet, når det kommer til at bidrage med ren, pålidelig og omkostningseffektivt termisk energi til industrielle markedssegmenter. Aalborg CSP designer, konstruerer og idriftsætter industrielle solteknologier, som kan baseres på to forskelligartede designs, afhængigt af kundernes specifikke behov:  

Parabolsk trug-teknologi beregnet til:

  • Varmt-vands generering (inkl. fjernvarme) op til 160°C
  • Mættet vanddamp op til 35 bar / 242°C

Soltårnsteknologi beregnet til:

  • Mættet vanddamp op til 65 bar / 280°C
  • overophedet vanddamp op til 110 bar / 540°C

Anvendelsen af den industrielle CSP er en tilføjelse til en eksisterende energikilde, og kan tilføjes til en række anvendelsesmæssige formål inden for forskellige industrier.  

Vedvarende = besparelser

Solen er en gratis og vedvarende energikilde. Anvendelsen af solens stråler er ikke blot ensbetydende med en udledningsreduktion på tusindvis af tons CO2 om året. Det har også den fordel, at der opnås den laveste produktionspris, sammenlignet med andre systemer, som er afhængige af fossile brændsler. Aalborg CSPs industrielle solteknologi er bundet op på CSP-teknologien, som er i stand til at udnytte solstrålingen året rundt på en mere effektiv måde end andre teknologier. Den fremstår derfor som en stabil energikilde, og fastholder prisen på energiproduktion på et overraskende lavt niveau.

For at lære mere om de besparelser dit anlæg kan opnå, kontakt os endelig, så vi kan finde den perfekte løsning baseret på din geografiske placering, behov for produktion og tilgængelig plads.