Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af innovative, vedvarende energiløsninger med visionen Changing Energy for derigennem at ændre måden hvorpå energi produceres og håndteres. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer baseret på sol, energilagring inden for Power-to-X (PTXHEAT og PTXSALT), varmeveksling mm. for industrier og kraftværker rundt om i verden.

Vores forretningsområder

Siden 1988 har Aalborg CSP anvendt sin ekspertise inden for design og udvikling af kedler og komplekse systemer samt vedvarende energiteknologier og energilagring. Vi har således en indgående forståelse for individuelle energibehov, teknologi- og systemintegration samt optimering med nøglekompetencer som performance-modellering og systemdesign.

Aalborg CSP har særligt fokus på R&D, og arbejder derfor både internt og i samarbejde med danske og internationale vidensbaserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og bæredygtige teknologier.

Aalborg CSP tilbyder en bred palette af løsninger, heriblandt høj- og lavtemperatur energilagring, solfangere, varmepumper, kedler, integrerede energisystemer såvel som kundetilpassede Power-to-X løsninger. Vi matcher individuelle energibehov med de rette systemer og teknologier og integrerer og kombinerer løsninger for derigennem at opnå synergier mellem de forskellige sektorer og teknologier. Dette gør vi med henblik på at skabe optimal værdi for vores kunder samt optimere udnyttelsen af verdens energikilder for derigennem at stile mod en CO2-fri fremtid.

Aalborg CSP på verdenskortet

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontor i Spanien, har Aalborg CSP realiseret omkostningseffektive, grønne energiløsninger verden over.