Afhængigt af det individuelle energibehov, kan en varmepumpe fremstå som en selvstændig enhed eller fungere i samspil med andre eksisterende varmekilder, som eksempelvis solvarme. I fjernvarmeforsyninger, hvor der allerede er integreret solvarme, kan varmepumpen anvendes til effektivitetsoptimering af denne.

Op til 28% mere udbytte ved intelligent integration

Ved at integrere en varmepumpe i et solvarmeanlæg er det muligt at opnå og udnytte synergier mellem naturlige energikilder og derigennem optimere såvel fleksibiliteten som effektiviteten af varmeforsyningen.  I disse anlæg udnyttes spildvarmen fra transformatorer og elmotorer samtidig med at solvarme integreres. Hermed øges udbyttet af solvarmen samtidig med at COP’en (Coefficient Of Performance) forbedres. Beregninger påviser, at udbyttet fra et eksisterende solvarmeanlæg kan øges med mellem 8% og op til 28% ved intelligent integration mellem sol- og varmepumpeanlæg.

Varmepumpen optimerer returtemperaturen i solvarmeanlægget i solfattige måneder og øger dermed den samlede effektivitet. Samtidig er den energi, der trækkes ud af  akkumuleringstanken, med til at forbedre varmepumpens effektivitet.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com