R&D aktiviteter

Aalborg CSP har stort fokus på forskning og udvikling og afsøger altid nye muligheder og områder samt går nye veje for at skabe førende vedvarende energiteknologier og løsninger, såvel som for at optimere eksisterende systemer. Formålet med vores forsknings- og udviklingsaktiviteter er, at ændre måden hvorpå energi produceres i dag og hjælpe virksomheder og industrier verden over med at gøre deres grønne visioner til virkelighed. Derfor bestræber vi os på, at udvikle intelligente koncepter og teknologier, som bidrager til en omkostningsreduktion for vores kunder, samtidig med at vi øger vores produkters konkurrencedygtighed.

Vores kernekompetence er evnen til, at omdanne vores kunders grønne energivisioner til funktionsdygtige projekter – samtidig med at energiudgiften sænkes. Foruden at designe og levere enkeltkomponenter og komplette energisystemer, har vi også stort fokus på forsknings- og udviklingsaktiviteter herunder etablering af både pilot og testanlæg. Vi deltager aktivt i forskningsprojekter over hele verden med det formål at udvikle fremtidens innovative og bæredygtige teknologier.

Fremtidens vedvarende energiteknologier

Vi tilbyder og foretager tekniske undersøgelser og feasibility studier for at fastslå et projekts gennemførlighed ligesom vi også løbende overvåger og analysere produktionsresultater og laver undersøgelser for at optimere effektiviteten af eksisterende teknologier og systemer således de matcher vores kunder skiftende behov.

Vi udvikler og leverer avancerede teknologier. Derfor bistår vi vores kunder i forbindelse med alle aspekter og bidrager med værdi til hvert stadie af projektet, for at levere den bedste individuelle løsning med højeste effektivitet, upåklagelig kvalitet og pålidelighed – fra teknisk forundersøgelse og præ-engineering til konstruktion, idriftsættelse og vedligehold.

Tekniske forundersøgelser og præ-engineering studier udgør projektkerne og er med til at afgøre de tekniske og økonomiske muligheder for et givent systemkrav samt systemets omfang og anlægslayout. Her omdannes idéen og konceptet til et funktionsdygtigt projekt. Vi udvikler konceptionelle designs og system layouts for at give vores kunder et overblik over de tekniske løsninger, der matcher deres energibehov og geografiske placering.

Aalborg CSP samarbejder med adskillige vidensbaserede virksomheder og institutioner verden over for fortsat at udvikle innovative og bæredygtige teknologier og finde nye måder hvorpå vi kan sænke energiomkostningerne. Dette inkludere bl.a. udvikling af nye kedelteknologier til soltårne samt avancerede energilagringskoncepter.