Aalborg CSP modtog ordre på levering af dampgeneratorsystemer baseret på den lækagefri header-coil teknologi til tre CSP-anlæg i Dubai. Tilsammen udgør de tre anlæg verdens største CSP projekt - Dubai 700MW CSP+250MW PV Hybrid Projektet.

FAKTA:

Kunde:       Shanghai Electric Power Generation Engineering Co.
Ejer:    ACWA Power
Bruger af anlægget:     Dubai Electricity & Water Authority (DEWA)
Placering:    Dubai, De Forenede Arabiske Emirater
Status:    Under opbygning

Verdens største CSP-projekt

Aalborg CSP modtog ordre på levering af dampgeneratorsystemer til tre CSP-anlæg i Dubai. Anlæggene vil hver især generere 200 MW el og udgør sammen med et 100 MW soltårn og et 250 MW PV-solfelt verdens største CSP projekt. Det komplette anlæg vil, når det står færdigt, levere ren energi til mere end 270.000 boliger i Dubai og reducere udledningen af CO2 med 1,4 millioner tons om året. 

Header-coil teknologi eliminere risikoen for lækager

Aalborg CSP gør brug af et unikt lækagefrit design af komponenterne, som giver kunderne lavere driftsomkostninger og større pålidelighed. Aalborg CSPs varmevekslerteknologi er designet til at modstå højt tryk, høj belastning samt transient drift. Header-Coil varmevekslere absorberer de dynamiske belastninger og termiske belastninger fra storskala CSP-anlæg og eliminerer således risikoen for lækager og undgår derved unødvendig vedligeholdelse. Anlæggets produktivitet, el-indtægterne og den generelle tilbagebetalingstid for kraftværket forbedres betydeligt, hvilket sænker energiomkostningerne. Derudover opfylder teknologien de store krav til termisk ydeevne samt kravet om hurtig ramp-up.

Med en energilagringskapacitet på hele timer 15 timer er anlægget i stand til at lagre solenergien i løbet af dagen og anvende det i op til 15 timer efter solnedgang og dermed muliggøre 24-timers strømproduktion. På denne måde kan solen levere strøm efter solnedgang – eksempelvis om aftenen, hvor elforbruget typisk er størst.

VIL DU VIDE MERE:

Jens Taggart Pelle
Salgsleder
Header-Coil /CSP-kraftværksteknologier
Telefon: +45 30 80 69 10