Ved at tilføje en varmepumpe i fjernvarmeforsyningen er det muligt for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber at opnå en højere grad af fleksibilitet i energiproduktionen, og derved sikre forbrugerne en billig og stabil varmeforsyning.

Varmepumpens evne til at indvinde og geninvinde energi samt skabe samspil mellem energisystemer og sektorer gør den til en vigtig brik i den grønne omstilling. Varmepumpen benytter grøn strøm fra vedvarende energikilder til at omdanne naturlig energi til varme/køling og er således med til at fortrænge de fossile brændsler fra energiproduktionen.  


Fjernvarmeproduktion på en grøn, bæredygtig og billig måde

Aalborg CSP tilbyder totalentrepriser af integrerede varmepumpesystemer tilpasset individuelle behov til såvel fjernvarme som industriel køling. Vi er ikke bundet til én specifik varmepumpeteknologi, men hjælper med at finde den bedst egnede varmepumpe til den enkelte opgave. Vi arbejder med en lang række forskellige naturlige varmekilder (luft, spildevand, flydende biomasse, overskudsvarme samt solvarme som effektforbedring) og kølemidler (ammoniak og CO2). Ved valg af den rigtige varmepumpe kan varmeproduktionen optimeres, samtidig med at strømforbruget mindskes for i sidste ende at opnå en lavere varmepris, som er mindre følsom overfor fluktuerende elpriser.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com