Varmepumpeintegration for optimal energiudnyttelse

Ved at tilføje en varmepumpe i fjernvarmeforsyningen er det muligt for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber at opnå en højere grad af fleksibilitet i energiproduktionen, og derved sikre forbrugerne en billig og stabil varmeforsyning.

Aalborg CSPs indgående forståelse for individuelle energibehov og mange års erfaring med at integrere og kombinere teknologier og løsninger for at kunne tilbyde den mest værdiskabende løsning gør, at vi således er i stand til at tilbyde totalentrepriser af integrerede varmepumpesystemer.


Øget systemfleksibilitet med sektorkobling

Varmepumpen er en vigtig sektorkoblingsteknologi, da varmepumpen kan omdanne strømmen fra vindmøller eller PV-paneler til varme og dermed skabe samspil mellem el- og fjernvarmesektorerne. En varmepumpe kan således med stor fordel integreres med andre varmekilder; herunder solvarme- og biomasseanlæg for øget effektivitet og system-fleksibilitet. 

Når det kommer til valg af varmepumpe, er Aalborg CSP ikke bundet til én specifik teknologi, men hjælper med at finde den bedst egnede varmepumpe til den enkelte opgave. Vi arbejder med en lang række forskellige naturlige varmekilder (udeluft, industriel overskudsvarme, biomasse, spildevand, hav- eller søvand etc.) og kølemidler (ammoniak og CO2). Ved valg af den rigtige varmepumpe kan varmeproduktionen optimeres, samtidig med at strømforbruget mindskes for i sidste ende at opnå en lavere varmepris, som er mindre følsom overfor fluktuerende elpriser.

Opnå effektivitetsoptimering med varmepumpeintegration

Afhængigt af det individuelle energibehov, kan en varmepumpe fremstå som en selvstændig enhed eller fungere i samspil med andre eksisterende varmekilder, som eksempelvis solvarme- og biomasseanlæg. I fjernvarmeforsyninger, hvor der allerede er en eksisterende varmekilde, kan varmepumpen anvendes til effektivitetsoptimering af denne.

Ved integration af en varmepumpe i eksempelvis et solvarmeanlæg er det muligt at opnå og udnytte synergier mellem naturlige energikilder og derigennem optimere fleksibiliteten og effektiviteten af varmeforsyningen.  I disse anlæg udnyttes spildvarmen fra transformatorer og elmotorer samtidig med at solvarme integreres. Hermed øges udbyttet af solvarmen samtidig med at COP’en (Coefficient Of Performance) forbedres. Beregninger påviser, at udbyttet fra et eksisterende solvarmeanlæg kan øges med mellem 8% og op til 28% ved intelligent integration mellem sol- og varmepumpeanlæg.

Det er ydermere muligt at integrere varmepumpeløsningen i den eksisterende energi-infrastruktur på en måde, der gør det muligt for fjernvarmeværker at sælge reguleringsydelser til elselskaberne. Anlægget kan driftes alt efter udviklingen i elprisen. Det betyder, at varmepumpen, foruden at køre når der er behov for varme, også kan køre, når elprisen er meget lav eller ligefrem negativ. Den producerede varme gemmes i denne forbindelse i en varmeakkumuleringstank. Fjernvarmeværker kan således tjene penge på at aftage strøm til varmeproduktionen.