Det integrerede energisystem er en specialdesignet sammensætning af forskellige vedvarende energiteknologier med koncentreret solenergi (CSP) som omdrejningspunktet.

 

Et enkelt karbonfrit system kan levere forskellige energikilder (varme, afsaltning, elektricitet, damp, afkøling), som alle er balanceret efter årstiderne for at opnå lavest mulige energiomkostninger. Energianlægget er derfor ideelt til industrier, som har dynamiske energibehov og som oplever at energitilgangen er enten upålidelig eller dyr, det være sig:

  • Afsidesliggende minedrift
  • Drivhuse
  • Bryggerier
  • Papirindustri
  • Tekstilindustri
  • Aluminiumsindustri
  • Indvindingsforbedrede oliudvindingsmetoder (EOR)
  • Med mere

Alt afhængigt af den individuelle industris behov, kan det integrerede energisystem fremstå som en tilføjelse til en eksisterende energikilde (en hybridløsning), hvor målet er at reducere forbruget af fossilt brændstof, eller systemet kan fremstå som en selvstændig enhed, som har til formål fuldstændigt at erstatte fossile brændstoffer.

For at kunne designe den bedst mulige løsning udføres en forundersøgelse, for at fastlægge de tekniske og økonomiske muligheder for det givne systemkrav. Denne forundersøgelse resulterer ydermere i betydelige besparelser i såvel designtiden som omkostningerne for det integrerede energisystem. Aalborg CSP indgår som samarbejdspartner gennem energisystemets design – konstruktions og idriftsættelsesfaser.

VIL DU VIDE MERE:

Peter Badstue Jensen
Divisionsdirektør
Integrerede energisystemer / Energilagring
Telefon: +45 21 60 87 03Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede Energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50