Aalborg CSP modtog ordre på levering af et kedelsystem til et revolutionerende nyt solkraftværk, som vil kunne generere 50MW strøm, helt op til 15 timer efter solnedgang. Med sin evne til at lagre energien usædvanligt længe, anses anlægget for at være et flagskibsprojekt, hvor Aalborg CSPs kedelteknologi vil spille en afgørende rolle i succesfuld produktion af overhedet kraftdamp, til produktionen af elektricitet til boliger i Aksai-distriktet i Kina døgnet rundt.

FAKTA:

Kunde:      Jiangsu Livo New Energy Technology Co., Ltd
Ejer/Bruger af anlægget:        Shenzhen JinFan Power Co.,Ltd. 
Placering:   Aksai, Gansu Province, People’s Republic of China
Status:   Under opbygning

Det 50MW Shenzen Jinfan CSP-kraftværk

Kina, der er verdens største el-producent og -forbruger, har lanceret en femårsplan med det formål, at fremme en række økonomiske og sociale udviklingsinitiativer fra 2016-2020. I den første del af denne plan indgår Kinas ønske om, at skabe 20 koncentrerede solenergi (CSP) projekter, som skal kunne generere 1GW vedvarende energi inden udgangen af ​​2018 - et ønske, som vil ændre landets omfattende elproduktion markant. For at opnå lave el priser (RMB1,15 / kWh), og dermed korte tilbagebetalingstider, fokuseres der på solprojekter med store energilagringskapaciteter. Til dette formål blev Aalborg CSP valgt til, at levere dampkedelsystemet til det 50MWe store Shenzen Jinfan CSP-anlæg, så anlægget kan nå helt i mål med den bemærkelsesværdige og nytænkende form for energiproduktion, baseret på solenergi døgnet rundt.

Det 50MWe store Shenzen Jinfan CSP-anlægs nytænkning ligger i, at anlægget vil være i stand til, at lagre solenergien i løbet af dagen og først udlede det i op til 15 timer efter solnedgang. På denne måde kan solen levere strøm selv om aftenen, hvor elforbruget typisk er størst.

SGS4 dampkedelsystem til smeltet salt CSP-anlæg

Nøglen til denne ekstraordinære lagringsfunktion er, at anlægget anvender smeltet salt i solfeltet; et solfelt, som i denne sammenhæng består af parabolske trug. Smeltet salt er i CSP-kredse anerkendt som et effektivt varmeoverførings- og energilagringsmedie på grund af dets evne til, at opnå temperaturer helt op til 565 ºC. Om dagen vil solens stråler opvarme cirkulerende smeltet salt i et solfelt bestående af parabolske trug (tilsvarende teknologi som er anvendt af Brønderslev forsynings anlæg leveret af Aalborg CSP). Gennem kedelsystemet fra Aalborg CSP omdannes det smeltede salt til damp, som vil generere elektricitet. Samtidig opvarmes to lagertanke fyldt med salt i løbet af dagen. Når solen går ned, udledes varmen fra lagertankene og omdannes til damp i kedelsystemet, hvilket muliggør 24-timers strømproduktion.

Prisvindende teknologi

Aalborg CSP blev udvalgt som kedelleverandør til dette unikke projekt på grund af sin historik indenfor kedeludvikling, og fordi selskabets lignende kedelsystemer allerede har bevist deres overlegne ydeevne i både Spanien og Indien. Denne solkedelteknologi har ligeledes tidligere vundet flere internationale priser og har placeret Aalborg CSP blandt internationalt anerkendte teknologiproducenter og leverandører inden for det globale CSP-marked.

Fakta om CSP-kraftværk:

Projektnavn:Shenzhen Jinfan Aksai 50MW
Anlæggets kapacitet:50 MWe
Teknologitype: Parabolske trug med smeltet salt i receiver-rørene
Layout:2,5 kmsolfelt med 152 rækker af parabolske trug
Smeltet salt, max temperatur:   548 ºC
Energilagringskapacitet: 12-15 timer/dag
Anlæggets levetid:25 år

Aalborg CSP - leveringsomfang:

Leveret teknologi: SGS4 dampgeneratorsystem
Projektafgrænsning: 

To rækker af SGS4 dampgeneratorer inklusiv instrumentering, ventiler, Heat tracing for trykbeholdere og alle sammenkoblingsrør

Damptemperatur: 538 ºC
Dampproduktion:22,3 kg/s
Damptryk:136 bara
Opstartsrate:10 ºC/min
Systemgaranti: 5-years no-leakage and 5-years no fouling warranty