Potentielle leverandører

Vores forsyningskæde spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at vi altid leverer samme kvalitet og værdi til vores kunder.

Vi udvælger vores leverandører ud fra deres evne til, at opfylde vores kvalitetstandarder, hvordan vi i fællesskab sikrer levering, der altid overholder budget og deadlines. 

Udvælgelse af leverandører hos Aalborg CSP

Hos Aalborg CSP arbejder vi ud fra QMS ISO 9001 i forbindelse med udvælgelsen af nye leverandører. 

Nedestående karekteristika bliver taget i betragtning i forbindelse med udvælgelsen af alle leverandører:

  • Leverandøren bidrager med erfaring, ekspertise og ydeevne 
  • Har serviceorienterede medarbejdere 
  • Samarbejder gennem en åben og troværdig dialog
  • Har konkurrencedygtige priser 
  • Leverer til aftalt tid 
  • Er interesseret i langsigtet samarbejde
  • Foretager løbende produktudvikling

Som en del af vores Quality Management System evaluerer vi løbende på alle vores godkendte leverandører.