En fjernvarmeforsyning baseret på 100 % bæredygtig energi er en del af Danmarks målsætning for 2030. Men hvordan sikrer man, at der er varme i radiatoren hos forbrugerne, når solen ikke skinner? Afgasset biomasse til fjernvarmeproduktion er en del af svaret.

Varmen fra afgasset biomasse så som husdyrgødning, urenset spildevand samt rester fra fødevareindustrien og husholdninger kan med fordel udnyttes til produktion af fjernvarme via varmepumper. Energien til varmepumpen kommer ved at afkøle det afgassede flydende biomasse fra biogasproduktionen i en specialveksler med biomasse / vand. Varmen fra den flydende biomasse kanaliseres efterfølgende over i elektriske varmepumper, der ved hjælp af den stadigt grønnere strøm er med til at skubbe de fossile brændsler ud af fjernvarmen.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com