I december 2021 modtog Aalborg CSP en ordre på design og levering af et Header Coil varmevekslersystem til damgenerering til Kyoto Groups Power-to-Salt (PTXSALT) termiske energilagringsprojekt. Projektet vil være en del afAalborg Forsynings grønne testcenter på Nordjyllandsværket.

FAKTA:

Kunde:       Kyoto Group
Ejer:         Aalborg Forsyning
Sted:    Nordjyllandsværket, Aalborg, Danmark
Status:    Under opbygning

Anlægget i Aalborg bliver Nordeuropas første Power-to-X (PTX) med smeltet salt (PTXSALT) anlæg.

Aalborg CSPs andel i projektet inkluderer design og levering af varmeveksleren af typen Header Coil til dampgenerering. Derudover arbejder Aalborg CSP også tæt sammen med Kyoto Group på dennes modulære energilagringskoncept HeatCube, som er et termisk batteri med smeltet salt (PTXSALT).

Overskydende vedvarende elektricitet fra vindmøller lagres i det termiske batteri med smeltet salt. Den overskydende elektricitet omkonverteres herefter til damp, når behovet for energi opstår, eksempelvis i form af fjernvarme til byen. Den overskydende elektricitet gør det også muligt at balancere belastningen på elnettet fra perioder med overskudsproduktion til perioder med spidsbelastninger. Således kan det også muliggøre en konstant forsyning af elektricitet til de velkendte PTX-teknologier så som brint- og methanolproduktion eller til stabil elforsyning til datacentre.

Header Coil varmevekslerteknologi er en vigtig byggesten i PTXSALT anlæg

Aalborg CSPs varmevekslerteknologi af typen Header Coil er designet til at modstå højt tryk, høj belastning samt transient drift. Derudover opfylder teknologien de store krav til termisk ydeevne samt kravet om hurtig ramp-up. Teknologien er ydermere den eneste eksisterende varmevekslertype med høj langsigtet pålidelighed og effektivitet under cykliske belastningsforhold, hvilket er et kritisk fokuspunkt for PTXSALT-anlæg.

Projektet er udformet i tæt samarbejde mellem Aalborg CSP og Kyoto Group hvor kombinationen af Aalborg CSP’s varmevekslerteknologi med Kyoto Groups HeatCube teknologi giver kunden, Aalborg Forsyning, en yderst pålidelig lagerløsning.

PTX-teknologi baner vejen for grøn omstilling af kulfyrede kraftværker

Varmevekslersystemet Fra Aalborg CSP i kombination med HeatCube PTXSALT-anlægget betragtes som et grønt basislastanlæg. Derudover genanvender det nye PTXSALT anlæg dele af Nordjyllandsværkets eksisterende infrastruktur, herunder værkets dampturbine, og danner dermed grundlag for fremtidige ombygninger af kulfyrede kraftværker.

Fremfor at afvikle eksisterende kulfyrede kraftværker i løbet af de næste årtier forventer Aalborg CSP i de kommende år grønne ombygninger af de eksisterende værker. De eksisterende værker kan moderniseres til at producere grønne og bæredygtige energistrømme som elektricitet og varme og dermed genbruge infrastrukturen samt fastholde arbejdspladser.