Spildevand er ikke blot affald. Det er en ressource til produktion af bl.a. fjernvarme. Det meste af året er spildevand varmere end både havvand og luft og det er derfor en oplagt varmekilde til et varmepumpeanlæg, der kan producere netop fjernvarme på en grøn, bæredygtig og billig måde.

Spildevandet køles ned i takt med at energien trækkes ud. Lavtemperaturenergien fra spildevandet, omsættes efterfølgende i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien til brugbar fjernenergi ved normal fremløbstemperatur.

Stabiliserer energiforsyningen og gavner vandmiljøet

Der er flere fordele ved at genanvende energien i spildevand. Dels er det positivt for fjernvarmeforbrugerne, da den forholdsvis høje temperatur i spildevand tilsikrer en mere stabil energiforsyning. Tillige er det godt for vandmiljøet, at udløbstemperaturen på det rensede spildevand sænkes, således at denne er tættere på temperaturen i det vandmiljø, hvori det udledes.

Et varmepumpeanlæg, der udnytter energien fra spildevand som varmekilde til fjernvarmeproduktion, er et godt eksempel på sektorkobling hvor uudnyttede ressourcer fra én sektor kommer til gavn i en anden sektor.

I forbindelse med etablering af en spildevandsvarmepumpe udarbejder Aalborg CSP grundige undersøgelser af det givne område, således der i det endelige anlæg er taget højde for alle kendte udfordringer.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com