10,2 MW varmepumpe integreret med solvarme og biomasse

Aalborg CSP modtog en ordre fra Envafors på en luft-til-vand varmepumpe til fjernvarmeproduktion. Ordren er en totalentreprise bestående af en 10,2 MW varmepumpe med tilhørende veksler og rør samt integration med fjernvarmeværkets eksisterende solvarmeanlæg og halmkedel for øget effektivitet og fleksibilitet.

Læs mere

1 MW varmpumpe til genindvinding af spildvarme i Brønderslev

Totalentreprise bestående af en 1 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende rør og veksler samt integration med Brønderslev Forsynings eksisterende anlæg som inkluderer et 26.929 m2 solvarmeanlæg samt to biomassekedler. Varmepumpen genindvinder varme fra værkets eksisterende biomassekedler samt fra udeluften.

Læs mere

1,5MW spildevandsvarmepumpe til fjernvarmeproduktion i Egedal

Aalborg CSP modtog en ordre på en spildevandsvarmepumpe til fjernvarmeproduktion. Ordren til Egedal Fjernvarme er en totalentreprise bestående af en 1,5 MW varmepumpe med tilhørende veksler, rør, rensesystem og bygningsforandringer, der skal gøre det muligt at udnytte energien i spildevandet fra Stenløse Renseanlæg til produktion af fjernvarme.

Læs mere

2,5MW spildevandsvarmepumpe i Frederikssund

Med etableringen af en spildevandsvarmepumpe fra Aalborg CSP, vil E.ON Danmark være i stand til yderligere at optimere deres grønne fjernvarmeleverance i Frederikssund. Ordren består af en komplet teknikenterprise på en varmepumpe med tilhørende veksler, rør og rensesystem, der har til hensigt at tage energien ud af det rensede spildevand.

Læs mere

4,7MW solvarmeanlæg, Sondershausen, Tyskland

Aalborg CSP vandt udbuddet om opførelse af et 4,7 MW stort solvarmeanlæg i Sondershausen, øst for Leipzig. Ordren kom i hus i samarbejde med schweiziske TVP Solar og introducerer en ny type solfanger, på solvarmemarkedet.

Læs mere

1,2MW CO₂ varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion i Solrød

Solrød Fjernvarme valgte at integrere endnu en vedvarende energiteknologi til deres varmeforsyning i form af et CO2 varmepumpesystem. Aalborg CSP er totalleverandør på varmepumpesystemet, som skal understøtte fjernvarmeværkets overgang fra naturgas til vedvarende energi samt booste effektiviteten af det komplette anlæg.

Læs mere

2,5 MW varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion i Ørum

I 2020 valgte Ørum varmeværk at styrke sin sin grønne profil med etableringen af et varmepumpeanlæg fra Aalborg CSP. Anlægget er integreret med varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg med henblik på at skabe størst mulig synergi mellem de naturlige energikilder sol og luft for derved at optimere fleksibiliteten og effektiviteten af varmeforsyningen.

Læs mere

1,2 MW varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion i Saltum

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til fjernvarmeværket (Saltum fjernvarme A.m.b.a.). Anlægget skal hjælpe med at realiserer den grønne omstilling, samt medvirke til en stabilisering af fjernvarmeværkets varmepriser.

Læs mere

8 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Halsskov

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 8MWt solvarmeanlæg bestående af flade paneler til SK Forsyning. Solvarmeanlægget er integreret med fjernvarmeværkets eksisterende energiinfrastruktur - heriblandt et halmvarmeværk - for en mere fleksibel varmeforsyning.

Læs mere

2,6 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Egedal

Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 2,5 MW solvarmeanlæg bestående af plane solfangere fra Egedal Fjernvarme. Med etableringen af solvarmeanlægget fortsætter Egedal Fjernvarme A/S den grønne udbygning i Egedal Kommune og tager endnu et skridt i retning mod en bæredygtig energiproduktion og varmeforsyning.

Læs mere

8 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Smørum

Etableringen af et 11.312m2 solvarmeanlæg er nu startet og dermed tager Smørum Kraftvarmeværk endnu et skridt, i retningen af en grønnere energiproduktion. 8MW anlægget  består af 59 rækker plane solfangere og byggeriet forventes at stå færdigt ved udgangen af ​​i år.

Læs mere

1,9 MWt solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i Havdrup

Aalborg CSP har leveret et 1,9 MWt solvarmeanlæg, bestående af flade termiske solfangere, til Havdrups fjernvarmeproduktion. Anlæggets solfelt er det første i Danmark, som består udelukkende af plane termiske solfangere fra GREENoneTEC.

Læs mere

16,6 MWt CSP-solvarmeanlæg i Brønderslev

Aalborg CSP har i samarbejde med NIRAS, PlanEnergi og Brønderslev Forsyning opført et 16,6 MWt CSP-solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget, som både leverer varme og el, består af 400 stk. parabolske trug. Kombinationsanlægget er det første i verden i denne størrelsesorden, hvor CSP-teknologi kombineres med et ORC-biomasseanlæg.

Læs mere

6,8 MW kombinationsanlæg til fjernvarmeproduktion i Tårs

Som totalleverandør arbejdede Aalborg CSP i samarbejde med Arcon Solar og JPH Energi på at opsætte Danmarks første kombinationsanlæg bestående af både plane solfangere og CSP-solfangere ved Taars Varmeværk.
Solvarmeanlægget, der gik i drift i sommeren 2015 står for 31 % af værkets samlede varmeproduktion.

Læs mere

CSP-testanlæg til fjernvarmeproduktion i Thisted

Aalborg CSP og Thisted Varmeforsyning har opsat et 500 kWCSP-solvarmeanlæg, der producerer 140°C varmt vand, der bliver benyttet sammen med Thisted Varmeforsynings traditionelle kedler og varmepumpeanlæg for geotermi-varme.

Læs mere