VÆRDISKABENDE INGENIØRARBEJDE

Teknologier der er designet til at brillere under drift, sænke anlægsudgifterne og bidrage til en grønnere fremtid.

Læs mere

FREMTIDENS TEKNOLOGI


Vi forsker i og udvikler fremtidige energiteknologier, såvel som vi optimerer eksisterende systemer.

Læs mere

Fra idé til virkelighed


Vi realiserer projektdrømme uden at støde på udfordringer, når kundernes idéer omdannes til funktionsdygtige projekter inden for såvel budget som tidsfrist.

Læs mere

SIKKERHED FOR LEVERING

Finansiering, fonde og lånegarantier hjælper virksomheder i hele verden til at gå en grønnere vej.

Læs mere

Forretningsområder

Ved at bruge koncentreret solenergi og plane solfangere, høstes solen på den mest effektive måde og reducerer energiomkostningerne til fjernvarme.

Solenergi til fjernvarme

 

Damvarmelagre til lagring af overskydende energi produceret af grønne kilder som vind og sol samt overskudsvarme fra industrien til senere anvendelse i fjernvarmeforsyningen for øget fleksibilitet og effektivitet.

Lagring af termisk energi

 

CSP-teknologier i industriomfang, som opfylder produktionen af elektricitet, varme, damp, nedkøling eller vandafsaltning på den mest bæredygtige måde.

Industrielle solenergiløsninger

 

Design og levering af internationalt anerkendte dampgeneratorteknologier og soltårnsmodtagere til CSP kraftværker.

CSP-kraftværksteknologier

 

Sammensætning af forskellige vedvarende teknologier, som tilfredsstiller dynamiske energibehov, samtidig med at udgifterne reduceres.

Integrerede energisystemer