Den nordjyske specialist indenfor vedvarende energi, Aalborg CSP, og Envafors har netop indgået samarbejde og kontrakt på endnu et varmepumpeprojekt. Denne gang er der tale om et 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg, som skal udnytte den grønne strøm fra vedvarende energikilder og dermed bidrage til en yderligere optimering af den grønne og vedvarende fjernvarme i Slagelse og omegn.

Interessen for store varmepumper til fjernvarmeproduktion har været støt stigende de seneste år, og teknologien synes fortsat at have et solidt tag i den danske fjernvarme. Elektricitet bliver en stadig vigtigere kilde til produktion af fjernvarme i Danmark, og landet er godt på vej mod en større udfasning af kul, naturgas og andre brændsler.

Envafors er blandt de forsyningsselskaber, der går forrest, når det gælder den grønne omstilling. Hos Envafors udgør vedvarende energi ca. 85% af varmeproduktionen, der produceres ved hjælp af halm, træflis, solvarme og varmepumper. Med etableringen af den nye varmepumpe vil Envafors kunne øge og yderligere optimere den grønne fjernvarme lokalt og sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne såvel nuværende som fremtidige fjernvarmekunder med grøn fjernvarme produceret på vedvarende energi.

Ordren til Envafors omfatter en totalentreprise bestående af en 10 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende veksler og rør samt integration i den eksisterende energi-infrastruktur. Varmepumpeanlægget anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen og er specifikt tilpasset Envafors’ energibehov og eksisterende energisystem for at sikre den mest omkostningseffektive varmeproduktionspris målt pr. produceret MWh. Systemet består af tre separate varmepumpeenheder, hver bestående af syv kompressormoduler og 12 luftoptagere. Det samlede varmepumpeanlæg er yderst fleksibelt, og driften kan således tilpasses værkets aktuelle behov.

Brug af naturligt og klimavenligt kølemiddel

Envafors har ud over en bæredygtig varmeløsning ligeledes valgt et bæredygtigt og klimavenligt kølemiddel til deres varmepumpeanlæg. Det nye varmepumpeanlæg benytter således Propan og Isobutan som kølemidler, og disse er, i lighed med ammoniak og CO2, naturlige kølemidler.

Nogle af de kølemidler, der anvendes i dag, er såkaldte HFC'er eller HFO'er, der, når de nedbrydes, omdannes til PFAS. HFC’er og HFO’er har et GWP (Global Warming Potential) på ca. 2000. Disse fluorholdige drivhusgasser udgør en trussel for miljøet, idet de forstærker den globale opvarmning. De er potentielt skadelige for mennesker, da de mistænkes for at føre til en lang række forskellige sygdomme.

De naturlige kølemidler Propan og Isobutan har derimod et GWP på 3, hvilket betyder, at de er betydeligt mindre skadelige for miljøet og klimaet. De besidder ligeledes fremragende termodynamiske egenskaber og høj effektivitet og er på disse områder fuldt ud lige så effektive eller endda bedre end HFC- og HFO-kølemidler.

Hos Aalborg CSP er vi teknologiuafhængige og er derfor ikke bundet til hverken en specifik varmepumpeteknologi eller producent eller et specifikt kølemiddel. Virksomheden hjælper i stedet med at udpege den optimale løsning til hver enkelt opgave, projekt og kunde. Aalborg CSP har bevidst fravalgt alle former for syntetiske kølemidler, da de ikke kun er skadelige for luften, men også jorden og havet grundet deres indhold af PFAS.

Aalborg CSP og Envafors samarbejder for tredje gang på få år

Det nye varmepumpeanlæg på Assensvej i Slagelse bliver Aalborg CSP's tredje grønne energiprojekt i samarbejde med Envafors. Parterne indgik i sensommeren sidste år samarbejde og kontrakt på et 10,2 MW luft-til-vand ammoniak varmepumpeanlæg, som netop nu er under opførelse på Energivej i Halsskov. Her integreres varmepumpeanlægget med det lokale fjernvarmeværks eksisterende solvarmeanlæg og halmkedel for at opnå øget effektivitet og fleksibilitet. I 2019 leverede Aalborg CSP ligeledes et 11.733 m2 stort solvarmeanlæg med en kapacitet på 8 MW til SK Forsyning – nu Envafors. Den nye varmepumpe integreres med det eksisterende solvarmeanlæg.

Fakta:

Kunde: Envafors (dannet af det tidligere SK Forsyning og NK-Forsyning)
Varmpumpeanlæggets kapacitet: 10 MW
Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Sabro Nordic og Frontmatec
Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe og energifang samt integration til eksisterende anlæg
Placering: Slagelse