Siden december 2018 har et 15.000 m3 damvarmelager forsynet beboerne i den tibetanske by Langkazi med stabil og bæredygtig varme i vintermånederne. Damvarmelageret gør det muligt at lagre overskydende solvarme og anvende den, når behovet opstår og således dække over 90% af byens årlige varmebehov.

FAKTA:

Kunde:      Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration Co., Ltd
Ejer:        Lokalstyret i den autonome region Tibet
Sted:   Langkazi, Tibet
Status:   I drift

Sæsonlagring for optimal udnyttelse af solen

Damvarmelageret i Langkazi er et 15.000 m3 stort lukket vandresevoir. Indvendigt er lageret beklædt med en vandtæt plastliner som modvirker lækager og afholder vandet fra at sive ud i den omkringliggende jord. Toppen af lageret er dækket af et isolerende låg, som skal holde på varmen i lagret samt afholde nedbør fra at trænge ind.

Formålet med damvarmelageret i Langkazi er at lagre overskydende solvarme fra et nærvedliggende solvarmeanlæg på 22.275 m2 og anvende varmen senere i byens fjernvarmenet. I løbet af sommermånederne overstiger produktionen af solvarme det eksisterende behov. Den overskydende solvarme gemmes derfor i damvarmelageret. Den overskydende solvarme opvarmer vandet i lageret til 80-90 °C.  Når behovet for varme stiger i løbet af vintermånederne og behovet for fjernvarme overstiger det som solvarmen leverer, ledes køligt returvand ind i lagerets bund, mens det varme vand i lagerets top tages ud. Det varme vand fra toppen af lageret sendes ud i det omkringliggende fjernvarmenet, hvor det forsyner beboerene i Langkazi med stabil og bæredygtig varme.

Ved at integrere et damvarmelager i fjernvarmeforsyningen er det muligt at opnå optimere udnyttelsen af solens ressourcer. Foruden at medvirke til at beboerne i Langkazi har adgang til stabil og bæredygtig varme, er damvarmelageret således med til at øge fleksibiliten og effektiviteten af varmeproduktionen. Anlægget hjælper ligeledes med at udjævne eventuelle spidsbelastninger i forsyningen.

Damvarmelageret i Langkazi var det første damvarmelager installeret udenfor Europas grænser.Med en kapacitet på 17,5 MWt er damvarmelageret i stand til at lagre 700MWh varme.

Damvarmelager som en del af integreret energisystem

Projektet i Langkazi blev udført af Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration Co., Ltd som blev etableret som et joint-venture af kinesiske Jiangsu Sunrain og danske Arcon-Sunmark. Arcon-Sunmarks andel i projektet inkluderede blandt andet rådgivning og projekteringsydelser. Siden projektet i Langkazi har Aalborg CSP overtaget  alt know-how og intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til damvarmelagerteknologien fra Arcon Sunmark.

Det 15,000 m3 store damvarmelager blev opført sideløbende med og integreret med et 22.275 m2 stort solvarmeanlæg, som føder overskudsvarme til lageret. Damvarmelageret og solvarmeanlægget dækker tilsammen over 90% af byens varmebehov. De resterende 10% leveres af en 3MW elkedel, som fungerer som back-up varmekilde for solvarmeanlægget  i perioder med mindre sol.

Forud for projektet havde størstedelen af beboerne i Langkazi ikke tidssvarende fjernvarmeinstallationer, men med udførelsen af projektet har de nu adgang til varme året rundt.

Udover at levere stabil og bæredygtig varme til beboerne i Langkazi, sparer solanlægget og damvarmelageret også beboerne i Langkazi for udledningen af 3.700 tons CO2 på årsplan.

 

FAKTA:

Kunde: Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration Co., Ltd
Ejer: Lokalstyret i den autonome region Tibet

Anlæggets kapacitet:

 

 

Solvarmeanlæg: 17.5 MWth
Elkedel: 3MWth
Fjernvarme: 4.3 MWth
PTES: 700 MWh
PTES opladning/afladning: 17.5 MWth

Årlig energiproduktion:

15.570 MWh fra solvarme/PTES (+ 1.730 MWh fra elkedel)

Antal forbrugere: 1.000
Leveringsomfang:                 

Turnkey levering af solvarmeanlæg, damvarmelager, elkedel,
varmeveksler- og pumpeinstallationer, styring og teknikbygning
+ etablering af fjernvarmenet.

Layout: 22.275 m2 plane solfangere + 15.000 m3 damvarmelager
Placering:

Langkazi, Tibet

Forventet system levetid:   25 år
CO2 reduktion: 3.700 tons/år

Project updates

Klik dig gennem billederne og se, hvordan opbygningen tager form i Langkazi, Tibet. (Billederne er sorteret i kronologisk rækkefølge, således de nyeste opdateringer vises først).