I Langkazi i den sydlige del af Tibet forsyner et 15.000 m3 stort damvarmelager i kombination med et 22.275 m2 solvarmeanlæg byens beboere med bæredygtig varme. Tilsammen dækker damvarmelager og solvarmeanlæg mere end 90 % af den tibetanske bys årlige varmebehov.

FAKTA:

Kunde:       Arcon-Sunmark Large-Scale
   Solar Systems Integration Co., Ltd
Ejer:         Lokalstyret i Tibet
Sted:    Langkazi, Tibet
Status:    I drift
Teknologi:      Damvarmelager / Solvarmeanlæg

Sæsonlagring for optimal udnyttelse af solen

Formålet med damvarmelageret i Langkazi er at lagre overskydende solvarme fra byens 22.275 m2 store solvarmeanlæg og anvende varmen senere i byens fjernvarmenet. Herved sikres en optimal udnyttelse af solens stråler. I løbet af sommermånederne overstiger produktionen af solvarme byens varmebehov. Den overskydende solvarme gemmes derfor i damvarmelageret. Når behovet for varme stiger i løbet af vintermånederne og behovet for fjernvarme overstiger det som solvarmen leverer, sendes det varme vand fra lageret ud i det omkringliggende fjernvarmenet.

Damvarmelager og solvarmeanlæg dækker over 90% af varmebehov

Med en kapacitet på 17,5 MWt er damvarmelageret i stand til at lagre 700MWh varme. Tilsammen dækker damvarmelageret og solvarmeanlægget over 90% af byens varmebehov og sparer udledningen af 3.700 tons CO2 årligt.

Projektet i Langkazi blev udført af Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration Co., Ltd. som blev etableret som et joint-venture af kinesiske Jiangsu Sunrain og danske Arcon-Sunmark. Projektet inkluderede turnkey levering af solvarmeanlæg, damvarmelager, elkedel, varmeveksler- og pumpeinstallationer, styring samt etablering af teknikbygning og fjernvarmenet. Aalborg CSP har sidenhen overtaget alt know-how og intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til damvarmelagerteknologien fra Arcon Sunmark.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com