Aalborg CSP vandt udbuddet om opførelse af et 4,7 MW stort solvarmeanlæg i Sondershausen, øst for Leipzig. Ordren kom i hus i samarbejde med schweiziske TVP Solar og introducerer en ny type solfanger, på solvarmemarkedet.

FAKTA:

Kunde:      Stadtwerke Sondershausen GmbH
Sted:   Sondershausen, Tyskland
Status:    Under opbygning
Teknologi:     Solvarmeanlæg
Kapacitet:    4,7 MW

Dansk know-how kombineret med innovativ schweizisk teknologi

Solvarmeanlægget på 4,7 MW består af en konstruktion på 6.086 m² baseret på 3105 højeffektive vacuum-solfangere fra schweiziske TVP Solar. Vacuum-solfangeren kan levere temperaturer fra 50 til 160° C og dermed anvendes til såvel fjernvarme som til industrielle processer.Solvarmeanlægget består, ud over godt 6.000 m2 solfangere, af en 1.000 m3 stor akkumuleringstank ligesom Aalborg CSP ligeledes er ansvarlig for levering af den fulde teknologipakke til integration af energien i fjernvarmesystemet. Med den nye vacuum-solfanger forventes en årlig ydelse på over 500 kWh/m2 at blive opnået, hvilket på trods af de højere driftstemperaturer i Tyskland overstiger ydelsen på danske anlæg, som anvender traditionelle solfangere. Projektet kombinere dansk know-how indenfor systemintegration og energioptimering med innovativ schweizisk teknologi.

Grøn omstilling og fremtidssikring af fjernvarmeforsyningen

For slutbrugeren Stadtwerke Sondershausen GmbH er projektet med til at sikre deres omstilling til grøn energi samt fremtidssikre fjernvarmeforsyningen. Som en særlig funktion vil lagertanken om vinteren kunne anvendes til at akkumulere energi fra en såkaldt BHKW (et kraftvarmeanlæg, hvor der produceres såvel varme som el), som opføres i nærheden, for derigennem at øge muligheden for optimering af varmeproduktionen. Anvendelsen af solvarme i varmeforsyningen sikrer både en CO2-fri varmeproduktion såvel som en stabil varmepris i 25 år. Solvarmeanlægget i Sondershausen har meget lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og den årlige performance garanteres med en ny ISO Standard Norm (ISO 24194). 


VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com