Aalborg CSPs diffusionsbare damvarmelagerlåg med automatisk udluftning og afvanding skal sikre lavt varmetab i 70.000 m3 damvarmelager i Høje Taastrup samt biddrage til driftsstabilitet.

FAKTA:

Kunde:       Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS
Sted:    Høje Taastrup, Danmark
Status:    Under opbygning
Teknologi:      Diffusionsbart damvarmelagerlåg
Areal - låg:     11.000 m2
Energiindhold:      3.300 MWh

Langtidsholdbar og driftsstabil lågteknologi øger lagereffektiviteten

Aalborg CSP modtog ordre fra de to danske forsyningsvirksomheder Høje Taastrup og VEKS på design og levering af et 11.000 m2 stort isolerende låg til parternes 70.000 m3 davarmelagerprojekt. Den unikke lågløsning fra Aalborg CSP håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde, hvilket er med til at øge effektiviteten og pålideligheden af lageret og dermed sikre lagerets langtidsholdbarhed. Låget er eksempelvis designet som en diffusionsåben konstruktion, der gør det muligt for damp, at diffundere op gennem den isolerede konstruktion. Foruden dette er låget også sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret, der gør det muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold. Det 11.000 m2 store damvarmelagerlåg i Høje Taastrup er inddelt i 10 sektioner og har således 10 pumpebrønde til at lede overfladevand væk fra lageret. Disse designfunktioner er med til at minimere varmetabet i lageret og bidrager dermed til øget effektivitet og pålidelighed.

Effektiv sektorkobling gavner den samlede el- og varmeproduktion

Damvarmelageret i Høje Taastrup er et termisk batteri på 3.300 MWh, der oplades af transmissionsnettet og senere aflades til distributionsnettet. Man lagrer således varmen, når den er billig at producere og udnytter varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Lageret er således et eksempel på effektiv og fleksibel sektorkobling, som vil gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed bidrage til den grønne omstilling. Damvarmelageret skal levere varme til 500.000 forbrugere i hovedstadsområdet.

Astrid Birnbaum, Direktør, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.
”Det er første gang man vil anvende denne type lager i et af de meget store fjernvarmesystemer. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt, hvor vi for at optimere lagerets levetid har arbejdet meget med forskellige tekniske løsninger for blandt andet valg af materialer. Vi har valgt den nye lågløsning fra Aalborg CSP, fordi vi tror på at det er en driftssikker løsning og vil medføre et lavt varmetab.”

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com