Både høj- og lavtemperatur energilagring er med til at sikre en stabil og omkostningseffektiv energiforsyning i fremtiden og er afgørende for at opnå balance mellem udbud og efterspørgsel.

Aalborg CSP har mange års erfaring med såvel lav- som højtemperatur lagerteknologier og er ekspert i at designe løsninger, som integrerer termisk energilagring med diverse vedvarende energisystemer og teknologier. Aalborg CSP designer, leverer og installerer såvel lavtemperatur lagerløsninger i form af damvarmelagre som højtemperatursystemer herunder Power-to-Salt (PTXSALT) anlæg.

Høj- og lavtemperatur energilagring gør det muligt for både industrier og forsyningsvirksomheder at lagre eller omdanne overskydende energi og skaber derved både stabilitet og fleksibilitet i energisystemet.

Overskydende varme eller elektricitet fra vindmøller, sol-, biomasse- og PV-anlæg samt energi fra procesindustrien kan overføres og lagres og dermed skabe stabilitet i et ellers volatilt energisystem. Energien kan bibeholdes indenfor samme sektor eller udnyttes indenfor andre sektorer herunder fjernvarme og transport; i daglig tale benævnes sidstnævnte proces Power-to-X (PTX)

Fremtidens energilagringsteknologier

Aalborg CSP har siden 2009 deltaget i en lang række R&D projekter og studier i samarbejde med nøje udvalgte R&D partnere. Formålet med disse projekter og studier er at teste og verificere alternative lagerteknologier, som kan være med til at sænke energiomkostningerne verden over. Fælles for teknologierne er at de alle er skalerbare og konkurrencedygtige med batteriløsninger.