For at mindske varmetabet i fjernvarmeværkets damvarmelager valgte Marstal Fjernvarme at udskifte deres oprindelige låg med et nyt langtidsholdbar og driftsstabilt design. Siden installationen har Aalborg CSPs lågdesign bidraget til en stigning i anlæggets solenergiandel fra 45 % til 55 %.

FAKTA:

Kunde:       Marstal Fjernvarme
Sted:    Marstal, Danmark
Status:    I drift
Teknologi:      Damvarmelagerlåg
Areal - låg:    10.000 m2
Levetid:     25 år

Nyt design minimerer varmetab og booster effektiviteten

Det flydende og isolerende låg på et damvarmelager holder på varmen i lagret samt afholder nedbør fra at trænge ind. Marstal Fjernvarmes oprindelig lågløsning var havareret pga. ophobning af fugt i lågets isoleringslag og var ikke længere i stand til at holde på varmen. Dette resulterede i et betydeligt varmetab samt en reduceret effektivitet. Det nye lågdesign adresserer og løser derimod de problemer og udfordringer, man er stødt på ved etablering og drift af tidligere damvarmelageranlæg i Danmark herunder ophobning af fugt i isoleringen, ophobning af luftlommer under låget samt udfordringer i forbindelse med afvanding af lågets overflade.

Det nye låg er bl.a. designet som en åben konstruktion, hvilket gør det muligt for damp at diffundere ud gennem den øverste liner over isoleringen. Hermed forbedres damvarmelagerets isoleringsevne og varmetabet mindskes. Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret. Hver sektion har individuelt fald ind mod midten, hvor der står en pumpebrønd, som leder nedbør væk fra lagerets overflade. Faldet ind mod midten gør ydermere at luftlommer, som ellers ville kunne opbygges nedenunder lågkonstruktionen, ikke samler sig som store luftlommer under låget. Låget i Marstal består af 12 sektioner og dermed 12 pumpbrønde. Det oprindelige låg havde blot to pumpebrønde placeret på midten af lageret og dermed ikke nok kapacitet til at pumpe større regnmængder væk.

Turnkey projektet i Marstal indebar design, projektering og installering af en komplet lågløsning inklusiv styring, el-tilslutning og tilslutning af regnvandspumpesystem til afvandingsdræn. Projektet blev udført af Arcon-Sunmark. Aalborg CSP har dog sidenhen overtaget al know-how og interlektuelle ejendomsrettigheder relateret til damvarmelagerteknologien samt patenter og rettigheder til det nye unikke lågdesign.

Lasse K. Larsen, Driftleder, Marstal Fjernvarme
”Vores målsætning hos Marstal fjernvarme er at 55% af det årlige varmeforbrug skal dækkes af solvarme. Med det gamle låg var det maksimale vi kom op på 45%, men med det nye låg nærmer vi os de 55%. Det nye låg har været i drift i seks måneder, og allerede her kan vi se, at det har haft en meget bedre opvarmning og meget mindre varmetab end det gamle låg og ikke har de samme udfordringer med vand."