For at mindske varmetabet i fjernvarmeværkets damvarmelager valgte Marstal Fjernvarme at udskifte deres oprindelige låg med et nyt langtidsholdbar og driftsstabilt design. Siden installationen har Aalborg CSPs lågdesign bidraget til en stigning i anlæggets solenergiandel fra 45 % til 55 %.

FAKTA:

Kunde:       Marstal Fjernvarme
Sted:    Marstal, Danmark
Status:    I drift
Teknologi:      Damvarmelagerlåg
Areal - låg:    10.000 m2
Levetid:     25 år

Effektiv håndtering af fugt og nedbør øger effektiviteten 

For at minimere varmetabet i deres damvarmelager og ligeledes øge effektiviteten af varmeproduktionen valgte Marstal Fjernvarme at udskifte lagerets oprindelige lågløsning. Det oprindelige låg var havareret pga. ophobning af fugt i lågets isoleringslag og derfor ikke længere i stand til at holde på varmen, hvilket resulterede i et betydeligt varmetab samt en reduceret effektivitet. Den nye løsning adresserer og løser problemer forbundet med netop ophobning af fugt i isoleringen såvel som ophobning af luftlommer under låget og afvanding af lågets overflade.

Nyt design forbedrer isoleringsevne og minimerer varmetab

Den diffusionsbare konstruktion gør det muligt for damp at diffundere ud gennem den øverste liner over isoleringen. Hermed forbedres lagerets isoleringsevne og varmetabet reduceres. Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret. Hver sektion har individuelt fald ind mod midten, hvor der står en pumpebrønd. Låget i Marstal består af 12 sektioner og dermed 12 pumpbrønde. Det oprindelige låg havde blot to pumpebrønde placeret på midten af lageret og dermed ikke nok kapacitet til at pumpe større regnmængder væk.

Turnkey projektet i Marstal inkluderede design, projektering og installering af en komplet lågløsning inklusiv styring, el-tilslutning og tilslutning af regnvandspumpesystem til afvandingsdræn. Projektet blev udført af Arcon-Sunmark. Aalborg CSP har sidenhen overtaget al know-how og interlektuelle ejendomsrettigheder relateret til damvarmelagerteknologien samt patenter og rettigheder til det unikke lågdesign.

Lasse K. Larsen, Driftleder, Marstal Fjernvarme
”Vores målsætning hos Marstal fjernvarme er at 55% af det årlige varmeforbrug skal dækkes af solvarme. Med det gamle låg var det maksimale vi kom op på 45%, men med det nye låg nærmer vi os de 55%. Det nye låg har været i drift i seks måneder, og allerede her kan vi se, at det har haft en meget bedre opvarmning og meget mindre varmetab end det gamle låg og ikke har de samme udfordringer med vand."


VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com