Sektorkobling

Ved at forbinde el-, varme- og transportsektorerne og implementere storskala energilagre kan overskydende energi, der ellers ville gå til spilde, omdannes og udnyttes, således der genereres fleksibilitet i energisystemet.

Sektorkobling spiller en vigtig rolle I udfasningen af kul som energikilde. I forbindelse hermed er det nødvendigt at se på energisystemet som en helhed fremfor at beskæftige sig med de enkelte sektorer som separate enheder.

Overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energi accelererer indenfor el-sektoren, mens andre dele af energisektoren så som industriel damp, varme og transport stadig er overvejende afhængige af fossile brændsler. Ved at elektricificere de resterende sektorer og gøre elektricitet til standardenergiform kan en del at de nuværende udfordringer forbundet med elproduktion fra vedvarende energikilder løses.

Sektor-kobling - Et integreret energisystem baseret på vedvarende elektricitet

Vind og sol er fluktuerende energikilder og er ikke altid tilgængelige, når behovet for energi opstår. Ved at forbindede forskellige sektorer er det muligt at lagre overskydende elektricitet og udnytte den indenfor andre sektorer som eks. industriel damp eller varme, fjernvarme, køling eller transport. Denne proces kaldes Power-to-X (PTX) og er med til at stabilisere energisystemet.

Overskydende elektricitet fra vindmøller, PV-anlæg og CSP-anlæg kan benyttes til at opvarme smeltet salt til PTXSALT. Ved at gøre dette er det muligt at balancere den periodiske produktion af elektricitet. Ved hjælp af en dampturbine kan der ved øget efterspørgsel produceres elektricitet til elnettet samt til produktion af forskellige typer brændstoffer. Via et PTXSALT anlæg eller direkte fra elproduktionen kan den overskydende elektricitet  omdannes til grøn brint (PTXH2) via elektrolyse eller grønne CO2-neutrale brændsler så som grøn methanol  (PTXCH3OH) eller grøn ammoniak (PTXNH3). Disse typer af brændstof kan bruges til at drive transportsektoren (f.eks. lastbiler, biler, fly, skibe osv.) samt til forskellige andre anvendelsesmuligheder og industrier. Den overskydende varme fra produktionen af den grønne brint, methanol og ammoniak kan ydermere anvendes til fjernvarme.

Varmepumper og damvarmelagre er ligeledes vigtige sektorkoblingsteknologier.

VIL DU VIDE MERE:

Peter Badstue Jensen
Divisionsdirektør
Integrerede energisystemer / Energilagring
Telefon: +45 21 60 87 03Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede Energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50