Power-to-X (PTX) er en oplagt mulighed for effektivt at integrere større mængder vedvarende energi og forstærker integration på tværs af energisektorer og bidrager således til at balancere energisystemet.

PTX med sektorkobling af eksempelvis el og fjernvarme ved hjælp af energilagring anses som værende en af nøglerne til fremtidens bæredygtige energisystem.

Power-to-X (PTX) betyder at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x). Teknologien kan blandt andet benyttes til at omdanne overskydende, grøn strøm til flydende, CO2-neutrale brændstoffer eller varme. I perioder hvor generering af fluktuerende vedvarende energi overskrider elnettets kapacitet eller behov kan PTX teknologier anvende den overskydende strøm fra elsektoren indenfor andre sektorer, herunder fjernvarme og transport.

Overskydende elektricitet fra vindmøller og solanlæg omdannes til andre energibærere (X’et) og lagres til senere brug. For at udnytte den overskydende elektricitet og dermed balancere elnettet kan den vedvarende energi omdannes til brændstoffer som eksempelvis grøn brint (PTXH2), grøn metanol (PTXH3OH) eller grøn ammoniak (PTXNH3) – eller til varme som er lagret i smeltet salt – Power-to-Salt (PTXSALT).