Foruden udarbejdelse af feasibility- og pre-engineering studier samt deltagelse i research projekter gennemfører Aalborg CSP også løbende interne R&D projekter for at optimere virksomhedens eksisterende teknologier og løsninger.

Vi overvåger og analyserer kontinuerligt vores løsninger og systemers præstationsresultater, og udfører undersøgelser for at optimere effektiviteten af vores teknologier.

Vores dampkedelteknologi er et godt eksempel på vores interne R&D aktiviteter. I dag er vi således i stand til at levere fjerde generation af vores dampkedelsystem (SGS4) til CSP-kraftværker med smeltet salt. Ligeledes udfører vi løbende studier med fokus på vores damvarmelager- (PTES) teknologi for at optimere effektiviteten af fremtidige PTES-systemer.

Klik på nedenstående links for at lære mere om Aalborg CSPs interne R&D studier og projekter.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har realiseret mere end 1.700 MWth grønne energiløsninger, som svarer til effekten af 2.400.000m2 plane solfangere?