Hensigten med RE-INVEST er at gøre op med den silotænkning, der karakteriserer de traditionelle energisektorer for derigennem at opnå et bæredygtigt eller 100% vedvarende energisystem.

RE-INVEST projektet strækker sig over 4 år. Formålet med projektet er at udvikle nye metoder og innovative løsninger til at bane vejen for den grønne omstilling som en del af Danmarks Klimastatus og -fremskrivning. Med strategiske inputs fra universiteter samt investeringspartnere indenfor industri, samfund og energi har Aalborg CSP A/S undersøgt forskellige løsninger, der supporterer ambitionen om at udfase Danmarks tilbageværende kulfyrede kraftværker.

Aalborg CSPs rolle:

Aalborg CSPs rolle i projektet omfatter:

 • Projektledelse
   
 • Udvikling af termiske energilagringsløsninger, der kan integreres i elnettet
   
 • Design af det integrerede energisystem, som skal understøtte overgangen fra kulfyret kraftværk til grøn energicentrum
   
 • Engineering samt udarbejdelse af tegninger af systemlayouts og løsningsforslag
   
 • Præstationsmodellering udarbejdet på baggrund af i historiske el- og varmepriser

VIL DU VIDE MERE:

Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50

 

Miguel Herrador Moreno
Senior Sales og R&D Manager
Telefon: +34 625 174 010