Andelen af vedvarende energi stiger stødt og behovet for effektiv, fleksibel og omkostningseffektiv energilagring ligeså. Carnot batterier er et bud på en lagringsteknologi for elektricitet, som både kan styrke forsyningssikkerheden og skabe balance mellem udbud og efterspørgsel.

Ved at integrere Carnot batterier i deres eksisterende infrastruktur er det muligt for såvel kraftvarmeværker som kulkraftværker at reducere eller helt eliminere brugen af fossilt brændstof fra deres energiproduktion. Et Carnot batteri er med til at afhjælpe belastningen på elnettet og øge værdien og udbyttet af den energi, der produceres, samtidig med at der skabes forsyningssikkerhed i spidsbelastningsperioderne og integrationen på tværs af energisektorer styrkes.

Hvad er et Carnot battery?

Et Carnot batteri kan omdanne elektricitet til termisk energi. Batteriet fungerer således, at overskydende elektricitet fra grønne energikilder så som vindmøller og PV-anlæg omdannes til varme ved hjælp af en elektrisk varmepumpe. Varmen lagres efterfølgende i smeltet salt. Når efterspørgslen på elektricitet stiger konverteres varmen tilbage til elektricitet. Spildvarmen fra denne process kan efterfølgende udnyttes til fjernvarme.

Fordele

✓     Udnyttelse af overskuds-el
✓     Omkostningseffektiv energilagring
✓     Forsyningssikkerhed
✓     Balance mellem udbud og efterspørgsel
✓     Øget fleksibilitet
✓     Understøtter elektrificering

Grøn kraftvarmeproduktion

Ved at integrere tanke med smeltet salt kan kraftvvarmeværker, der for nuværende er afhængige af gas, kul eller biomasse, reducere eller helt eliminere brugen af fossile brændstoffer fra deres varmeproduktion. Alt afhængigt af det individuelle behov, kan et Carnot batteri fremstå som en tilføjelse til en eksisterende energikilde eller som en selvstændig enhed..

De to tanke med smeltet salt fungerer som et termisk energilager. Når udbuddet af el overstiger efterspørgslen, og prisen dermed er lav, indkøber kraftvarmeværket el. Elektriciteten omdannes til varme, som bruges til at varme salten op. Når elprisen stiger kan kraftvarmeværket konvertere varmen fra den smeltede salt tilbage til elektricitet og sælge denne. Spildvarmen fra denne process udnyttes efterfølgende til fjernvarme.

Retrofit af kulkraftværker

Vidste du, at man frem for at afvikle de eksisterende kulfyrede kraftværker kan omdanne værkerne til bæredygtige Carnot batterier?

Kraftværkets kulfyrede enhed erstattes med to tanke med smeltet salt. Salten har en temperatur på op til 565º C og vil blive brugt til at generere damp til at drive turbinen for i sidste ende at generere elektricitet. En stor del af kulværkets eksisterende infrastruktur kan genbruges til produktion af elektricitet. Originale komponenter så som dampturbinen, generatorer og varmevekslere samt komponenter til omkobling, transformation og transmission af højspændingselektricitet kan således genbruges i det nye energianlæg.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com