Niels Risgaard Hansen, Projektchef

Niels Risgaard er Projektchef og Team leder hos Aalborg CSP A/S og er ansvarlig for at drive virksomhedens vækst gennem succesfuld udførelse af lavtemperatur industri- og fjernvarmeprojekter baseret på solvarme, varmepumper og damvarmelagring.

Niels er ansvarlig for planlægning og koordinering af projektudførelsen samt for den dertilhørende ressourcetildeling. Derudover har han til opgave at udvikle marked-, salgs- og ressourcestrategier for virksomhedens lavtemperatursafdeling.

Han har desuden spillet en betydelig rolle ifm. opdateringen og den yderligere udvikling af virksomhedens nuværende projektmodel og de dertil knyttede værktøjer, hvilket muliggør en solid projektudførelse i alle faser af projektets livscyklus.

Niels er uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet (2007) og har mere end 15 års erfaring inden for projektledelse og kontraktstyring, herunder tværfaglig projekt- og byggestyring af forskellige energiprojekter (såsom solvarme, vind, gas og kul) både i Danmark og internationalt.