Varmebehovet i Stenløse og omegn øges hastigt i takt med at flere områder i de omkringliggende byer tilknyttes fjernvarmenettet. En ny 1,5MW spildevandsvarmepumpe fra Aalborg CSP gør det muligt for Egedal Fjernvarme at udnytte energien i spildevandet fra Stenløse Renseanlæg til produktion af fjernvarme. 

FAKTA:

Kunde:       Egedal Fjernvarme
Sted:    Stenløse
Status:    Under opbygning
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    1,5 MW
Kontrakttype:    Totalentreprise

Billigst mulig varmeproduktionspris målt pr. produceret MWh

Den nye varmepumpe gør det muligt for Egedal Fjernvarme at udnytte energien i spildevandet fra Stenløse Renseanlæg til varme i fjernvarmenettet i Stenløse og omegn. Varmepumpen er dermed med til at sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne såvel nuværende som fremtidige fjernvarmekunder. Varmepumpen vil have en maksimal ydelse på ca. 1.500 kW og er specialdesignet til Egedal Fjernvarme for at garantere, at forbrugerne får flest mulige kWh fjernvarme ud af de kWh strøm, der tilføres varmepumpen.

Fjernvarmeproduktion på en grøn, bæredygtig og billig måde

I Stenløse trækker varmepumpen energien ud af det rensede spildevand og anvender varmen til opvarmning af fjernvarmen. Lavtemperaturenergien fra spildevandet, omsættes efterfølgende i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien og hæver temperaturen på fjernvarmevandet til en fremløbstemperatur på op til 75 °C. Spildevandet køles ned i takt med at energien trækkes ud. Afkølingen af spildevandet er styret således, at den laveste udløbstemperatur for spildevandet ikke bliver lavere end 2 °C. Det rensede og afkølede spildevand udledes efterfølgende i Stenløse Å.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com