Aalborg CSP modtog ordren på design og levering af et 8 MWt solvarmeanlæg bestående af flade paneler til SK Forsyning. Solvarmeanlægget er integreret med fjernvarmeværkets eksisterende halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeforsyning. 

FAKTA:

Kunde:       SK Forsyning
Sted:    Korsør/Halsskov
Status:    I drift
Teknologi:      Solvarmeanlæg
Kapacitet:    8MWt
Energiproduktion:     6.500 MWh
Kontrakttype:    Totalentreprise

Skræddersyet løsning for optimal energiudnyttelse

Det 11.733 m2 store solfelt består af 74 rækker højeffektive plane termiske solfangere med to lag glas. Solfeltet er på årsbasis i stand til at producere 6.500 MWh varme og levere bæredygtig varme til 5.000 husstande.

Anlægget er integreret med fjernvarmeværkets halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeforsyning. Solvarmeanlægget er ydermere tilpasset værkets specifikke temperatursæt og energibehov og er således optimeret til høj returtemperatur samt lav middeltemperatur. Anlægget er ligeldes designet til at køre lavtemperaturdrift således  halmkedlen kan bruges som temperaturbooster.

Optimal arealudnyttelse

Aalborg CSP redesignede solfeltets layout, rørføringer osv. for at holde den nødvendige afstand til en gravhøj. På grund af afstandskravet er rækkerne lavet kortere, og solfangerne er placeret både nord, syd og vest for gravhøjen for af få plads til det nødvendig antal solfangere, der kan give den ønskede mængde energi.   

Leveringsomfang

  • Design og levering af solvarmeanlæg
  • Design og levering af rørføring
  • Mekaniske og elektriske installationer
  • P&I diagrammer og styresystem
  • SRO/PLC
  • 3D modellering
  • Styrke- og flexberegninger
  • Dokumentation
  • Tilsyn af installation og idriftsættelse
  • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com

VIL DU VIDE MERE? :

Per Aasted
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger (DK)
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 29 92 95 06