SK Forsynings 8MWt solvarmeanlæg er integreret med fjernvarmeværkets eksisterende halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeforsyning. 

FAKTA:

Kunde:       SK Forsyning
Sted:    Korsør/Halsskov
Status:    I drift
Teknologi:      Solvarmeanlæg
Kapacitet:    8MWt
Energiproduktion:     6.500 MWh

Det 11.733 m2 store solfelt består af 74 rækker højeffektive plane termiske solfangere med to lag glas. De 74 rækker med op til 38 solfangere pr. række er på årsbasis i stand til at producere 6.500 MWh varme og levere bæredygtig varme til 5.000 husstande.

Anlægget er integreret med fjernvarmeværkets halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeforsyning. Solvarmeanlægget er ydermere tilpasset værkets specifikke temperatursæt og energibehov og er således optimeret til høj returtemperatur samt lav middeltemperatur. Anlægget er ligeldes designet til at køre lavtemperaturdrift således  halmkedlen kan bruges som temperaturbooster.

Aalborg CSP redesignede solfeltets layout, rørføringer osv. for at holde den nødvendige afstand til en gravhøj. Som følge heraf er solfangerne placeret både nord, syd og vest for gravhøjen.